E-SME Electric -Mobility meets SME

E-MSP e-mobilnost sreča MSP-je

Glavni cilj projekta E-SME je izboljšanje konkurenčnosti in inovativnosti MSP-jev (malih in srednje velikih podjetij) na področju e-mobilnosti preko prenosa znanja, razvoja storitev, izgradnje omrežja in demonstracije zmogljivosti e-mobilnosti. Za MSP-je je nujna krepitev čezmejne konkurenčnosti in inovativnosti ter spodbujanje evropskega sodelovanja na področju inovacij, mreženja in sodelovanja pri razvoju storitev in proizvodov. Izziv predstavlja tudi pomanjkljivo uvajanje e-mobilnosti zaradi negotovosti, pomanjkanja inovacij in informacij glede (z)možnosti e-mobilnosti.

S projektom E-SME bomo s prenosom "know-howa" na področju e-mobilnosti, ki bo strateško usmerjen v MSP-je in trg, naslovili te izzive. Strokovnjaki bodo skupaj s MSP-ji razvili tržno zanimive pilotne modele za e-mobilnost na področju storitev in produktov. S pomočjo čezmejnega e-rallya, e-MSP omrežja in komunikacijskih prijemov bo prikazana in promovirana (z)možnost e-mobilnosti.

Glavni rezultati:

 • Prispevek k programskim indikatorjem rezultata »Podjetja, vključena v inovacijsko sodelovanje s sodelujočimi partnerji iz Evrope«
 • Izgradnja inovacijskega sodelovanja in prenosa znanja preko dveh strokovnih konferenc z evropskimi strokovnjaki in podjetji.
 • Vzpostavitev sodelovanja pri procesu identifikacije in razvrstitve primernih storitev in izdelkov za podjetja (začetno stanje, pregled panoge, dve delavnici).
 • Vzpostavitev inovacijskega sodelovanja pri razvoju pilotnih modelov za konkretne inovativne storitve in izdelke E-SME (4 razvojne delavnice).
 • Vzpostavitev sodelovanja med podjetji in evropskimi partnerji pri dveh čezmejnih dirkah z električnimi vozili z namenom demonstracije učinkovitosti inovativnih pilotnih modelov E-SME in e-mobilnosti.
 • Vzpostavitev sodelovanja med podjetji in evropskimi kooperacijskimi partnerji preko E-SME omrežja in aktivnosti (strokovna ekskurzija, …).
 • Krepitev sodelovanja s komunikacijskimi ukrepi.

Projektni partnerji:

 • Energieregion Oststeiermark (AT)
 • Razvojni center Murska Sobota (SI)
 • Območno obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota (SI)
 • Technische Universität Graz (AT)
 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (SI)

Projekta »E-SME e-mobilnost – sreča MSP-je« je sofinanciran s strani Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija 2014 – 2020 in projektnih partnerjev.

Dvodnevna ekskurzija na sejem eCarTEC v München v sklopu projekta E-SME