RIGHT PROFESSION II (Pravi poklic za razvoj regije)

                            

Cilj projekta je prispevati k zmanjšanju kadrovskega nesorazmerja in k večji zadostitvi kadrovskih potreb na čezmejnem območju s povečanjem medsebojnega sodelovanja izobraževalnih ustanov. Zaradi dejstva, da sta Slovenija in Madžarska glede reševanja te problematike na dveh različnih stopnjah, je smiseln prenos čezmejnih izkušenj in znanja. S projektom želimo vplivati na lokalne deležnike in organe, ki lahko doprinesejo k reševanju težav, na drugi strani pa želimo povečati sposobnost čezmejnega sodelovanja in učenja strokovnega kadra v izobraževalnih ustanovah. Izmenjave izkušenj, ogledi dobrih praks, strokovne konference in okrogle mize so predvidene aktivnosti, ki se bodo izvajale tekom projekta.

Splošni cilj projekta Right profession II je, da naj čezmejno območje postane privlačno za življenje, delo, naložbe in podjetništvo z boljšim izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu. Projekt prispeva k boljši uravnavi kadrovskih potreb v čezmejni regiji in s tem povečanju možnosti za investicije, ki so pogoj za nastanek novih delovnih mest, za življenje in delo v skupni regiji.

Vrednost projekta: 391.438,69 €

Trajanje projekta: 1.2.2017 - 31.7.2019

Financiranje: Projekt »Right profession II - Pravi poklic za razvoj regije« je sofinanciran s strani Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg  Slovenija – Madžarska 2014 – 2020 in projektnih partnerjev.

Projektni partnerji:

  • Pomurska gospodarska zbornica (SI)
  • Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala (HU)
  • Center za poklicno izobraževanje Zalaegerszeg (HU)
  • Razvojni center Murska Sobota (SI)
  • Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota (SI)
  • Trgovinska in industrijska zbornica Železne županije (HU)
  • Center idej, Zavod za promocijo in pospeševanje novih idej in vizij razvoja Ljutomer (SI)
  • Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (SI)