Javni razpis za finančni produkt - AGRO FI mladi

Datum objave: 7. 2. 2024
Splošno

Predmet javnega razpisa

Namen javnega razpisa je podpora mladim kmetom pri:
• zmanjšanju težav mladih kmetov pri dostopanju do povratnih virov financiranja v začetnem obdobju kmetovanja po prevzemu kmetijskega gospodarstva;
• izboljšanju konkurenčnosti, zvišanju dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in doseganju večje tržne usmerjenosti kmetijskih gospodarstev mladih kmetov;
• razvoju kmetijskih gospodarstev mladih kmetov v povezavi s prehodom v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo;
• obnovi proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev, prizadetih zaradi naravnih nesreč (poplava, zemeljski plaz, suša, pozeba in podobno).

Cilji javnega razpisa:
• izboljšanje splošne učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje;
• doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, večje tržne usmerjenosti in kakovosti;
• prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo;
• uvajanje inovativnih načinov reje oziroma kmetijske proizvodnje;
• spodbuditev generacijske prenove;
• ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijskih gospodarstvih mladih kmetov;
• ohranitev kmetijske proizvodnje.

Sredstva finančnega produkta so namenjena (so)financiranju projektov, s katerimi so doseženi cilji iz drugega odstavka tega podpoglavja.

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci

Finančni produkt AGRO FI mladi je razvojno posojilo s portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalskim znižanjem, ki je namenjeno mladim kmetom za naložbe v osnovna sredstva in za financiranje obratnih sredstev v povezavi s projektom. 

Vlagatelj mora biti kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v Register kmetijskih gospodarstev. 

Razpisnik (institucija)

Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok oddaje

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 19. 2. 2024 do 17. 5. 2024 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem