Javni razpis za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027

Datum objave: 23. 5. 2023
Projekt

Predmet javnega razpisa

IP SI-AT se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k prepoznavnosti programa s krepitvijo zaupanja in sodelovanja med ljudmi v skladu z naslednjo prednostno nalogo in povezanim specifičnim ciljem:

Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja

Specifični cilj 3.2: krepitev zaupanja in sodelovanja med ljudmi

V okviru tega specifičnega cilja bodo podprte skupne dejavnosti in pobude za sodelovanje ljudi in institucij civilne družbe ter njihovih pobud. Namen tega specifičnega cilja je ustvariti večplastne povezave in skupne ukrepe ljudi in institucij civilne družbe preko meje.

V okviru IP SI-AT bosta podprta naslednja tipa projektov manjših vrednosti: • projekti z dogodki čezmejnega sodelovanja in • projekti s čezmejnimi javnimi dogodki za krepitev medsebojnega zaupanja. 

Najvišji znesek za projekte manjših vrednosti znaša do 20.000 EUR ESRR za projekte tipa 1 in do 30.400 EUR ESRR za projekte tipa 2. 

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci

Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Avstrije ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registrirano v eni od sodelujočih držav, sestavljeno iz članov iz obeh držav članic, in največ štiri projektne partnerje.

Fizične osebe in politične stranke so izključene iz sodelovanja. Vse druge pravne osebe lahko sodelujejo, če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo finančno, administrativno in operativno zmogljivost za sodelovanje v programu. 

Razpisnik (institucija)

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Rok oddaje

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 19. julij 2023 (ob 12. uri).

Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog bodo objavljeni na spletni strani programa www.si-at.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom. O vlogah, prejetih v roku pred vsakim zasedanjem Odbora za spremljanje (OzS) in ki izpolnjujejo vse zahteve, bo odločal OzS.

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem