Javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024

Datum objave: 28. 2. 2023
Regionalni razvoj

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC oziroma inkubatorjev. Predmet javnega razpisa ni obnova že obstoječe infrastrukture, razen kadar ta pomeni pogoj za izgradnjo novih ali razširitev obstoječih EPC oziroma inkubatorjev.

 Predmet javnega razpisa zajema:

  • Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC ter
  • Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve inkubatorjev

Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC Za EPC se šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo in/ali gospodarske cone (oznaka namenske rabe prostora: IP in/ali IG2 ). Območje mora biti prostorsko enovita celota. Za EPC se v nobenem primeru ne šteje posamezna stavba, četudi je namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti.

Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve inkubatorjev Kot upravičena investicija v inkubator se šteje: – gradnja/obnova objekta (in pripadajoče infrastrukture, kot so parkirišča ipd.) ter nakup opreme (računalniške, pohištvene ipd.) za delovanje inkubatorja.

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci

Končni prejemniki so samoupravne lokalne skupnosti (občine), ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji projekta

Upravičeno območje izvajanja so glede na Uredbo o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22) naslednje občine na območju Republike Slovenije: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale

Razpisnik (institucija)

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Rok oddaje

Rok za predložitev vlog v okviru tega javnega razpisa je najkasneje do dne 21. 4. 2023.

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem