Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2023 - 2024

Datum objave: 16. 1. 2023
Splošno

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge.

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci

Splošni pogoji za prijavitelje so:

Prijavitelji so partnerstva oz. konzorciji, ki vključujejo najmanj 10 mikro, malih in/ali srednje velikih panožnih podjetij (natančnejša opredelitev je v poglavju Posebni pogoji za prijavitelje in člane partnerstva).

Člani partnerstva oziroma prijavitelj nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom (preveri ministrstvo v evidencah).

Posebni pogoji za prijavitelje in člane partnerstva 

Vlogo lahko odda panožno podjetje ali predstavniško telo lesarske industrije (prijavitelj), ki bo v primeru izbora kot upravičenec vodil konzorcij partnerjev in odgovarjal za izvedbo projekta v skladu s cilji in pravili javnega razpisa.

Na javnem razpisu lahko kandidira partnerstvo, ki vključuje:

  • najmanj 10 mikro, malih in/ali srednje velikih panožnih podjetij, pri čemer se za določitev velikosti podjetja uporabljajo merila, ki jih določa 55. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposS, 158/20 – ZlntPK-C in 18/21);
  • panožna podjetja v okviru partnerstva, ki so v skladu z računovodskimi izkazi v evidenci AJPES v letu 2022 skupaj zaposlovala vsaj 1.000 oseb;
  • izključno partnerje, ki izpolnjujejo vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, imajo ustrezno poslovno in finančno sposobnost (vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta);
  • izključno partnerje, ki so vključeni samo v eni vlogi oz. enem partnerstvu, ki kandidira na tem javnem razpisu.

Razpisnik (institucija)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok oddaje

Rok za oddajo vloge je 1. 2. 2023. 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem