Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2022 – Ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024

Datum objave: 3. 5. 2022
20.05.2022
Razpis

Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024 za leto 2022.

Upravičeno območje javnega razpisa
Upravičeno območje javnega razpisa je programsko območje Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024 (v nadaljevanju: program).
Sofinanciranje izvajanja projektov je možno na narodnostno mešanih območjih, in sicer:
– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc,
– v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Kapornak,
– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely,
– v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Kamovci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza, Mostje/Hidvég, Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsőlakos, Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, Pince/Pince, Pince marof/Pincemajor, Petišovci/Petesháza, Trimlini/Hármasmalom, Gaberje/Gyetryános, Kapca/Kapca, Kot/Kót in
– v Občini Šalovci: Domanjševci/Domonkosfa.

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci: 
So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09
– UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15,15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) in izpolnjujejo še druge pogoje.

Razpisnik: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

Rok: Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov PMSNS, Glavna ulica 124, 9220 Lendava, je 20. 5. 2022. Vloga se pošlje priporočeno po pošti, za dan, ko je organ prejel vlogo, pa se šteje dan oddaje na pošto
(poštni žig).

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem