Kolumna #3: Moje izkušnje v vlogi romskega svetnika

Datum objave: 25. 11. 2023
Novice

V okviru projekta NAPREJ je tretja kolumna namenjena raziskovanju vloge romskega svetnika v lokalnem okolju. V tej številki delimo misli Darka Rudaša, izkušenega romskega svetnika v Mestni občini Murska Sobota, ki se ponaša s kar 30 leti izkušenj na področju razvoja romske skupnosti. Darko Rudaš, poleg svoje vloge romskega svetnika, uspešno opravlja tudi funkcijo predsednika Foruma romskih svetnikov Slovenije ter je aktivno vpet v delovanje Zveze za razvoj romske manjšine - Preporod. Poleg tega je pomemben sodelavec Razvojnega centra Murska Sobota, na področju razvoja romske skupnosti.

Zaradi svoje dolgoletne prisotnosti v tem področju ima Darko globok vpogled v izzive in priložnosti, s katerimi se sooča romska skupnost. Njegovo delo sega preko zgolj svetniške vloge, saj je tudi aktivno vpet v razvojne projekte, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja romskega prebivalstva.

Močno verjame v pomen dialoga med različnimi deležniki – od lokalnih oblasti do nevladnih organizacij in posameznikov znotraj romske skupnosti. S svojim predanim delom si prizadeva za uveljavljanje načel enakosti, spoštovanja ter sodelovanja, kar pripomore k boljšemu razumevanju in vključevanju romske manjšine v širšo družbo. Z bogatimi izkušnjami Darko Rudaš predstavlja ključno osebo v prizadevanjih za trajnostni razvoj romske skupnosti v Mestni občini Murska Sobota in širše.

MOJE IZKUŠNJE V VLOGI ROMSKEGA SVETNIKA

Darko Rudaš, romski svetnik v Mestni občini Murska Sobota

Politika je kot vodnjak. Nekateri vanjo nepričakovano padejo, drugi pa se vanjo spustijo po premisleku in tehtni odločitvi. Pomembno je, kako se spustiti v ta politični vodnjak, ne da bi uničili sebe ali povzročili škodo skupnosti.

Kot romski svetnik v Murski Soboti sem doživel, kako pomembno je aktivno sodelovanje Romov pri odločanju na lokalni ravni, seveda pa že Ustava Republike Slovenije in Zakon o lokalni samoupravi zagotavljata pravico Romov do političnega izražanja.

Izvolitev romskega svetnika ni samo pravica, ampak tudi odgovornost, ki prinaša številne naloge. Najpomembnejša med njimi je zastopanje in izpostavljanje romske tematike ter vzpostavljanje mostov med lokalnimi političnimi odločevalci in romsko skupnostjo. Za uspešno delo je ključno poznavanje različnih področij, vključno s problematiko naše občine, občinskimi odloki ter programi in projekti, ki se ukvarjajo s to problematiko.

Institut romskega svetnika se je izkazal za učinkovitega, vendar le tam, kjer je bilo doseženo razumevanje njegovega pomena s strani romske in lokalne skupnosti. Ključno vprašanje, ki ga postavljam pri oceni instituta romskega svetnika, je, ali naše delo resnično prispeva k odpravljanju razvojnih zaostankov romske skupnosti. Identifikacija ključnih problemov in ovir je nujna za izboljšanje našega položaja.

Opredelitev politike do romske skupnosti

V Murski Soboti smo začeli spreminjati položaj romske skupnosti s političnim odpiranjem in uvedbo instituta romskega svetnika. Politična enakost in možnost aktivne participacije sta temelja našega dela. Formalna pravica do vključevanja skozi romske svetnike še ne zagotavlja dejanske participacije, a romski svetniki postajamo ključna figura pri urejanju romske problematike v lokalnih okoljih.

Zastopanje romske tematike na seji občinskega sveta

Moj vsakodnevni izziv kot romskega svetnika v Murski Soboti ni le udeležba na sejah občinskega sveta in pasivno poslušanje, ampak tudi aktivno zastopanje interesov naše skupnosti. Razumevanje pristojnosti občine in države je ključno za izogibanje obljub, ki jih ne moremo izpolniti. Komunikacija z občani je ključna za gradnjo zaupanja. Po drugi strani pa se vključujem tudi na druga področja, ki se dotikajo splošnega življenja v občini.

Politična participacija romske skupnosti

Vključevanje romske skupnosti pri sprejemanju odločitev je ključno, vendar moramo romski svetniki biti usposobljeni razumeti in izvajati to pravico. Uspeh moje vloge je odvisen od razumevanja romske skupnosti o pomenu mojega dela. Zato si prizadevam za ozaveščanje, izobraževanje in krepitev zagovorniških sposobnosti romske skupnosti.

Ozaveščanje o pomenu romskega svetnika, vzpostavljanje partnerskih odnosov in odprto komuniciranje so ključni elementi za izboljšanje položaja romske skupnosti na lokalni ravni.

Želim si, da bi vsi romski svetniki v občinah razumeli vlogo, pristojnosti in odgovornosti, ki jih nosi naša funkcija. Skupaj z lokalno skupnostjo in državo si prizadevamo za uspešno uresničevanje želja in potreb romske skupnosti. Verjamem, da je dialog med vsemi deležniki ključen za oblikovanje smiselnih in učinkovitih ukrepov, ki bodo prispevali k izboljšanju položaja Romov na lokalni ravni.

Upam, da bodo naša prizadevanja za politično participacijo in enakopravno sodelovanje resnično plodna. Z ozaveščanjem, izobraževanjem ter krepljenjem zagovorniških sposobnosti romske skupnosti lahko gradimo mostove med različnimi interesi in skupaj soustvarjamo boljšo prihodnost za vse.

Zgodovina kaže, da se proces mobilizacije Romov ne bo začel na vrhu, temveč se mora začeti od spodaj. Romske skupine morajo prevzeti odgovornost za organizacijo in agitiranje v svojo korist. Če Romi ne bodo učinkovito organizirani in ne bodo pritiskali na vlade, obstaja nevarnost, da jih bodo le-te v prihodnosti ignorirale ter kršile njihove pravice.

Obstajajo pozitivni znaki, da Romi danes krepijo svojo moč. Opazujemo povečano prisotnost lokalnih romskih politikov in nevladnih pobud med Romi. Slednje se lahko izkažejo kot vir premika v boju za enake pravice. Gre za začetke razširjanja romske participacije.

Zato pozivam romske svetnike, lokalno skupnost in državo k sodelovanju in prisluškovanju potrebam ter željam, ki jih nosi vsaka posamezna skupnost. Skupaj lahko začrtamo potrebne ukrepe, ki bodo gradili mostove razumevanja, strpnosti in enakosti.

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem