Približuje se rok za oddajo vlog - JR DIPLOMANTI – OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA

Datum objave: 23. 1. 2024
15. 2. 2024
Novice

Vse zainteresirane obveščamo, da 15.2.2024 poteče 2. rok za prijavo vlog na JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA VKLJUČEVANJE DIPLOMANTOV V DELO NA RAZVOJNIH PROJEKTIH PODJETIJ NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 15. 2. 2024  in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do 15. 2. 2024. Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5,  1000 Ljubljana do 15. 2. 2024  do 12.00 ure.

Izhodišče:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je v mesecu juniju lanskega leta objavilo predmetni javni razpis.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija, ki bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih, ki delujejo na obmejnih problemskih območjih (v nadaljevanju OPO) pomagali pri razvoju izdelkov ali storitev s katerimi želi določeno podjetje priti na trg in s čimer bo podjetje izboljšalo učinkovitost in dobičkonosnost svojega poslovanja.

Cilj javnega razpisa je povečanje deleža zaposlovanja diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija v podjetjih na OPO in ustvarjanje razmer za trajno vključevanje izobraženih prebivalcev živečih v OPO v domača podjetja.

Upravičenci do sredstev so podjetja na OPO.

Diplomant ima lahko prijavljeno stalno prebivališče tudi izven OPO, vendar mora delo opravljati na lokaciji podjetja v OPO.

Upravičeno območje izvajanja ukrepa zajema občine, ki spadajo pod obmejna problemska območja in so razvrščena v 4 tipe  OPO  izvajanja:  

  • V tip 1 OPO izvajanja  so uvrščene sledeče občine: Hodoš, Gornji Petrovci, Šalovci, Osilnica, Rogašovci, Kuzma, Grad, Cankova, Kobilje, Loški Potok in Kostel.
  • V tip 2 OPO izvajanja so uvrščene sledeče občine : Ribnica na Pohorju, Črenšovci, Tišina, Cirkulane, Kozje, Lovrenc na Pohorju, Podlehnik, Velika Polana, Bistrica ob Sotli, Makole, Sveti Tomaž, Majšperk, Videm, Zavrč, Apače, Puconci, Podvelka, Kungota, Moravske Toplice, Komen, Solčava, Kobarid, Luče, Poljčane, Črnomelj, Gornji Grad, Sveta Ana, Žetale, Gorje, Lendava, Dobrovnik, Kočevje, Semič, Bohinj.
  • V tip 3 OPO izvajanja so uvrščene sledeče občine: Pesnica, Selnica ob Dravi, Ormož, Dornava, Miren - Kostanjevica, Brežice, Kanal, Središče ob Dravi, Metlika, Jezersko, Pivka, Renče - Vogrsko, Loška dolina, Kostanjevica na Krki, Cerkno, Dolenjske Toplice, Tržič, Ruše, Bovec, Ilirska Bistrica, Kranjska Gora, Sežana,Hrpelje - Kozina, Črna na Koroškem in Tolmin;
  • V tip 4 OPO območje izvajanja so uvrščene sledeče občine: Rogatec, Divača, Šentjernej, Preddvor, Žirovnica, Ajdovščina, Vipava, Brda, Dravograd, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Vuzenica, Rogaška Slatina, Muta, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mežica, Postojna in Slovenj Gradec.

Podrobneje o samem javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in odgovorih na postavljena vprašanja si oglejte na spletni strani ministrstva. Za povezavo kliknite TUKAJ.

Vabljeni k predložitvi vlog.

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem