Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura

​Projekt Natura Mura naslavlja ključne izzive ohranjanja narave in zagotavljanja ekosistemskih storitev na poplavnem območju reke Mure kot so spremenjene hidro-morfološke razmere reke Mure, klimatske spremembe, intenzifikacija rabe poplavnega prostora, pojav tujerodnih invazivnih vrst in bolezni, opuščanje rabe ekstenzivnih travišč, nekontroliran obisk in pomankanje ustrezne interpretacijske infrastrukture.

Osnovni namen projekta Natura Mura je izboljšanje stanja ohranjenosti 3 ciljnih habitatnih tipov in 12 ciljnih vrst območij Natura 2000 vzdolž reke Mure. Projekt predstavlja izvedbo prioritetnega dela ukrepov predvidenih v Programu upravljanja območij Natura 2000 (PUN 2000) za doseganje ciljev območij Natura 2000 POV in POO Mura.

Predvidene aktivnosti so zasnovane na način, da bodo predvideni ukrepi hkrati z doseganjem naravovarstvenih ciljev prispevali tudi k doseganju drugih okoljskih in gospodarskih ciljev, katerih doseganje je odvisno od ekološkega stanja reke Mure in njenega poplavnega sveta:

  • zagotovitev in ohranitev dobrega ekološkega stanja voda ter s tem doseganje ciljev NUV,
  • povečanje zadrževalne sposobnosti in pretočnosti visokih voda ter s tem izboljšanje poplavne varnosti,
  • zmanjšanje poglabljanja rečnega dna ter s tem ohranitev  nivoja talne vode na območju vodnih virov pitne vode ter kmetijskih in gozdnih zemljišč
  • obnova strukture in funkcije poplavnih gozdov ter s tem zagotovitev pogojev za dolgoročno trajnostno rabo naravnega vira lesa,
  • obnova in ohranitev ekstenzivnih vlažnih travišč in s tem proizvodnje sposobnosti kmetijskih zemljišč,
  • vzpostavitev kakovostne interpretacije za doživljanje narave na območju Natura 2000 Mura ter s tem podpore doseganju izobraževalnih in razvojnih ciljev Biosfernega območja Mura,
  • nova delovna mesta v regiji,
  • izboljšanje kvaliteta življenjskega okolja lokalnih prebivalcev.

Financiranje in trajanje projekta:

Operacija je sofinancirana iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vrednost projekta je 4.571.854,99 EUR.

Obdobje trajanja projekta je od 1. 3. 2020 do 30. 11. 2023

Partnerji projekta so:

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI d.o.o.
DIREKCIJA RS ZA VODE
RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA
OBČINA VELIKA POLANA

Projekt naslavlja ključne izzive ohranjanja narave na 150 km2 velikem poplavnem območju reke Mure.
Rezultati so tisti, ki štejejo.
Pomagali vam bomo dobro opredeliti projektne cilje za kar najboljši izkoristek vloženega dela in sredstev.
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem