Ključna področja našega dela

SPOT

SPOT ali Slovenska poslovna točka je mesto, na katerem je zagotovljeno brezplačno svetovanje za potencialne podjetnike in mikro, mala ter srednje velika podjetja (MSP). Glavni namen storitev, ki jih zagotavljamo v Razvojnem centru Murska Sobota, je okrepiti podjetniški potencial obstoječih MSP in pospešiti ustanavljanje novih ter prihodnjim podjetnikom, pa tudi tistim, ki že poslujejo, nuditi učinkovito podporo pri soočanju z izzivi, ki jih prinaša podjetniška pot.

Več o brezplačnem informiranju, svetovanju, usposabljanju in delavnicah v okviru točke SPOT najdete na spletnem mestu SPOT

SPOT svetovanje Pomurje

Invest Pomurje

V spodbudnem naložbenem okolju svoje mesto vedno najdejo tudi domači in tuji vlagatelji, ki pa pogosto potrebujejo več informacij, kot jih zmorejo poiskati sami. Prav te informacije so lahko ključnega pomena za njihovo končno odločitev o tem, kje bodo uresničili svojo podjetniško zamisel. Razvojni center Murska Sobota je vstopna točka v regijo, kjer je mogoče na enem mestu dobiti podrobnosti o naložbenih in razvojnih priložnostih, pa tudi brezplačno svetovanje glede vseh vidikov uresničevanja naložb. Kar je morda najpomembneje, pa je to, da morebitni vlagatelj pri nas dobi pomoč pri tekoči in učinkoviti komunikaciji z lokalnimi skupnostmi, morebitnimi poslovnimi partnerji in svetovalci, ki poznajo pomursko in slovensko podjetniško okolje in ki so mu na voljo z izkušnjami in konkretnimi podatki. 

Več informacij za morebitne vlagatelje najdete na spletnem mestu InvestPomurje.eu.

Invest Pomurje

Regijske finančne spodbude

Regijska garancijska shema za Pomurje

Regijska garancijska shema lahko predstavlja dobrodošlo rešitev za vsakega mikro, malega ali srednje velikega podjetnika, saj s svojim premoženjem nudi jamstvo, ki zagotavlja pridobitev bančnega posojila pod ugodnejšimi pogoji. 

Več informacij o regijski garancijski shemi in razpisih najdete na spletnem mestu Razvojne agencije Sinergija, ki je izvajalec sheme RGS za Pomurje.

Regijska garancijska shema za Pomurje

Regijska štipendijska shema Pomurje

Osnova za uspešno delovanje vseh podjetij so kadri – usposobljeni, zagnani, razvojno usmerjeni in predvsem primerni glede na dejavnost, ki jo podjetje opravlja. Naloga regijske štipendijske sheme je sofinanciranje kadrovskih štipendij tistim delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente, ki se izobražujejo za poklice, po katerih so izkazali potrebe v regiji. 

Več informacij o regijski štipendijski shemi, za katero v pomurski regiji skrbi javni zavod PORA Gornja Radgona, najdete na njihovem spletnem mestu.

Regijska štipendijska shema Pomurje

Za prihodnje podjetnike

Razvojno naravnane regije, kot je pomurska, poleg spodbude obstoječi gospodarski dejavnosti in podjetjem veliko pozornosti namenjajo tudi tistim, ki se na to pot šele odpravljajo. Vedno nov prirast podjetniške dejavnosti je namreč tisto, kar zagotavlja rast in naravno obnavljanje sektorjev tudi v prihodnje. V Razvojnem centru Murska Sobota se trudimo spodbujati priložnosti za mlade in prihodnje podjetnike ter pomagati ustvarjati priložnosti zanje. Ena takšnih priložnosti je regijski projekt PODJETNO NAD IZZIVE (PONI), ki ga bomo začeli izvajati v letu 2020.

PONI (POdjetno Nad Izzive)

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kaj je PONI Pomurje?

Projekt PONI Pomurje je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki* v 4 mesecih zaposlitve na Razvojnem centru Murska Sobota, razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo.

Kaj ponuja PONI POMURJE?

Kakšni so POGOJI za vključitev v PONI Pomurje?

 • Poslovna ideja in želja po samostojni podjetniški poti.
 • Stalno ali začasno bivališče v eni izmed 27 občin Pomurske regije.
 • Še niste bili vključeni v katerokoli operacijo ali projekt Podjetno v svet podjetništva in projekt PONI, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, v Pomurski ali katerikoli drugi regiji oz. pri drugi regionalni razvojni agenciji.
 • Imate poravnane vse zapadle obveznosti do države.
 • Oddate prijavo na javni razpis samo v Pomurski regiji.
 • Na dan vključenosti v projekt imate izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na Razvojnem centru Murska Sobota.

Kako se lahko vključim v PONI Pomurje?

V projekt se lahko vključite izključno preko prijave na javni razpis PONI Pomurje. Javni razpis bo objavljen vsake 4 mesece.

Rok za prijavo na 2. javni razpis bo pravočasno objavljen na spletni strani. V 2. skupino PONI Pomurje bo vključenih do 12 udeležencev.


Kako se prijavim?

 1. Natančno preberi besedilo Javnega razpisa PONI Pomurje.
 2.  Izpolni Prijavni obrazec. Obrazce izpolnjuj v elektronski obliki!   
 3.  V informativne namene preberi tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI Pomurje (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis). 
 4.  Natisni izpolnjene prijavne obrazce, jih podpiši ter jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi in izpis iz ZZZS ali ZPIZA glede prejšnjih delodajalcev) pošlji v skladu z navodili Javnega razpisa - ovojnica mora biti obvezno označena z opremo ovojnice (Priloga 1).

Kako in do kdaj lahko oddam prijavo?

Prijavni obrazec s priloženim življenjepisom, fotokopijo dokazila o izobrazbi, izpisom iz ZZZS ali ZPIZ glede prejšnjih delodajalcev ter fotokopijo potrdila o prijavi začasnega bivališča (v primeru, da je to prijavljeno v Pomurski regiji)  lahko:

 • oddate osebno na sedežu Razvojnega centra Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, 1. vhod, 3. nadstropje, najkasneje do dne 4. 9. 2020, do 14. ure (za prvo skupino) ali
 • pošljete priporočeno po pošti na naslov: Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota do dne 4. 9. 2020 (za prvo skupino) (velja poštni žig tega dne).  

Kje dobim dodatne informacije?

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 uro, na telefonski številki: +386 (0)5 908 11 45 oz. elektronski pošti: info@rcms.si.

ali

Potencialni prijavitelji bodo dodatne informacije o vsebini in poteku projekta lahko dobili tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim prijaviteljem. 

Datum predstavitve za drugo skupino bo objavljen kmalu. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020« prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. Projekt se izvaja v Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Jugovzhodni Sloveniji, Gorenjski, Koroški, Pomurski, Podravski, Savinjski, Zasavski in Posavski regiji.

https://www.eu-skladi.si/

V katero smer bi vi razvijali Pomurje?
Dobrih zamisli smo vedno veseli!

Bodite v koraku z novostmi:

Prijava
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem