PONI Podjetno nad izzive Pomurje
I Feel Slovenia
Sklad za regionalni razvoj
PONI podjetno nad izzive

Razvojni center Murska Sobota v letu 2024 nadaljuje z izvajanjem 4 mesečnega programa podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive “PONI Pomurje”.
 

O projektu PONI Pomurje

PONI Pomurje 2023 – 2028 je del celovitega projekta »Podjetno nad izzive«, ki se bo izvajal na področju celotne Slovenije.

Projekt Podjetno nad izzive (PONI Pomurje) je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni 4 mesečni program, ki vključuje podjetniška usposabljanja, mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihove poslovne ideje.

Projekt bo potekal med leti 2023 – 2028, vanj bo vključenih 106 udeležencev v Pomurski regiji.

Cilj projekta so novoustanovljeni poslovni subjekti (s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov).

Pričakovani rezultat projekta je vključiti 106 potencialnih podjetnikov, ki bodo izdelali 106 poslovnih načrtov in na trgu predstavili 106 minimalno sprejemljivih produktov. Cilj je realizirati minimalno 30 % uspešnih izhodov v podjetništvo. Vsaj 30 % vključenih udeležencev bo s področja pametne specializacije v povezavi z razvojnimi specializacijami regije.

Financiranje projekta

Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, prednostne naloge 1: Inovacijska družba znanja, Specifičnega cilja RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Obdobje izvajanja: december 2023 – december 2028

Vključitev v projekt bo potekala s prijavo na javni razpis, ki je objavljen na spletni strani Razvojnega centra Murska Sobota. Kandidati morajo imeti stalno ali začasno prebivališče v pomurski regiji. Med prijavljenimi kandidati bomo izbrali do 11 oseb. Javni razpis bo objavljen vsakih pet mesecev. V času trajanja projekta bo objavljenih 10 razpisov.

Zaživi svojo poslovno idejo in se pridruži uspešnim podjetnikom!

Projekt PONI Pomurje je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki in podjetnice v 4 mesecih zaposlitve na Razvojnem centru Murska Sobota, razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo.

Kako in do kdaj lahko oddam prijavo?

KAJ PONUJA PONI Pomurje?

4 - mesečno redno zaposlitev.
Mentorstvo in pomoč pri razvoju poslovne ideje ter izdelavi poslovnega načrta.
Pomoč pri uresničitvi poslovne ideje.
Podjetniška usposabljanja.
Delo s somišljeniki in mreženje s podjetniki.
Možnost individualnih izobraževanj.

Kako poteka?

1
Prijaviš se na javni razpis za vključitev v projekt PONI Pomurje.
2
Za 4 mesece se zaposliš na Razvojnem centru Murska Sobota.
3
V času zaposlitve si pridobiš potrebna podjetniška znanja.
4
S pridobljenim znanjem svojo idejo spremeniš v poslovni model ter narediš odličen poslovni načrt.
5
Po koncu usposabljanja si pripravljen za uspešno podjetniško pot in ustanovitev podjetja.

Komu je projekt namenjen?

  • Poslovna ideja in želja po samostojni podjetniški poti.
  • Stalno ali začasno bivališče v eni izmed 27 občin Pomurske regije.
  • Še niste bili vključeni v katerokoli operacijo ali projekt Podjetno v svet podjetništva in projekt PONI, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, v Pomurski ali katerikoli drugi regiji oz. pri drugi regionalni razvojni agenciji.
  • Imate poravnane vse zapadle obveznosti do države.
  • Oddate prijavo na javni razpis samo v Pomurski regiji.
  • Na dan vključenosti v projekt imate izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na Razvojnem centru Murska Sobota.

KAKO SE LAHKO VKLJUČIM V PONI Pomurje?

V projekt se lahko vključite izključno preko prijave na javni razpis PONI Pomurje. 

Rok za prijavo: petek, 5. 7. 2024. 

V prvo skupino bo vključenih do 11 udeležencev.

Oddaj prijavo

Kako se prijavim?

1
Natančno preberi besedilo Javnega razpisa PONI Pomurje (.pdf)
2
Izpolni Prijavni obrazec (.doc). Obrazce izpolnjuj v elektronski obliki!
3
V informativne namene preberi tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI Pomurje (.pdf) (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).
4
Natisni izpolnjene prijavne obrazce, jih podpiši ter jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi in izpis iz ZPIZA glede prejšnjih delodajalcev) pošlji v skladu z navodili Javnega razpisa - ovojnica mora biti obvezno označena z opremo ovojnice (Priloga 2) (.doc).

Kako in do kdaj lahko oddam prijavo?

Prijavni obrazec s priloženim življenjepisom, fotokopijo dokazila o izobrazbi, izpisom iz ZZZS glede prejšnjih delodajalcev ter fotokopijo potrdila o prijavi začasnega bivališča (v primeru, da je to prijavljeno v Pomurski regiji) lahko:

  • oddate osebno na sedežu Razvojnega centra Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, 1. vhod, 3. nadstropje, najkasneje do dne 5. 7. 2024 do 12. ure.
  • pošljete priporočeno po pošti na naslov: Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota do dne 5. 7. 2024 (velja poštni žig tega dne). 

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 5. 7. 2024 med 8.00 in 13.00 uro, na telefonsko številko 040 716 976 oz. elektronski pošti: masa.ksela@rcms.si.

Razpisna dokumentacija javnega razpisa je na razpolago na spletni strani Razvojnega centra Murska Sobota
(www.rcms.si) in na sedežu Razvojnega centra Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota,  vhod I, 3. nadstropje. Zainteresirani pa jo bodo lahko prejeli tudi po klasični ali elektronski pošti.

Potencialni prijavitelji bodo dodatne informacije o vsebini in poteku projekta lahko dobili tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim prijaviteljem.

Predstavitev bo potekala v četrtek, 27. 6. 2024 preko spletne aplikacije MS Teams. Vsi zainteresirani se na predstavitev lahko prijavite na e-mail: info@rcms.si, do ponedeljka, 24. 6. 2024. Povezavo do predstavitve boste prejeli 1 dan pred pričetkom predstavitve.

I Feel Slovenia
Sklad za regionalni razvoj
PONI podjetno nad izzive

Celoviti projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, in ga lahko umestimo pod Prednostno nalogo 1: Inovacijska družba znanja, Specifični cilj RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

Projekt je financiran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem