Razpisi

+
-
Filter
Vsi
Splošno
Projekt
Podjetništvo
Regionalni razvoj
Naziv razpisa
Razpisnik (institucija)
Datum objave
Rok oddaje
SMP: SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA DIGITALNE PREOBRAZBE SOCIALNIH PODJETIJ
Splošno
Razpisnik (institucija): Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA)
Datum objave: 20. 9. 2023
Rok oddaje: 21.11.2023
Javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in poklicne nevladne kulture za leto 2023 (v nadaljevanju: poziv Prostori/Oprema-2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Datum objave: 20. 9. 2023
Rok oddaje: 19.10.2023. 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 2023 na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi
Splošno
Razpisnik (institucija): Mestna občina Murska Sobota
Datum objave: 12. 9. 2023
Rok oddaje: 18. 10. 2023
1. javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za leto 2023
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 12. 9. 2023
Rok oddaje: 15. 11. 2023
Javni razpis za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v letih 2024–2025
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 12. 9. 2023
Rok oddaje: 9. 10. 2023
Javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta »Posodobitev računalniških omrežij na VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost
Regionalni razvoj
Razpisnik (institucija): Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Datum objave: 12. 9. 2023
Rok oddaje: 11.10.2023
Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Murska Sobota v študijskem letu 2023/2024
Splošno
Razpisnik (institucija): Mestna občina Murska Sobota
Datum objave: 12. 9. 2023
Rok oddaje: 6. 10. 2023
Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjave znanj srednjeevropske pobude
Projekt
Razpisnik (institucija): CEI Cooperation Fund
Datum objave: 29. 8. 2023
Rok oddaje: 13. 10. 2023
JAVNI POZIV 110SUB-OBPO23 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
Splošno
Razpisnik (institucija): Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Datum objave: 7. 8. 2023
Rok oddaje: Do objave zaključka javnega poziva
Javni poziv Sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE, podprograma »Narava in biotska raznovrstnost« za leto 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za naravne vire in prostor
Datum objave: 1. 8. 2023
Urbana agenda za EU
Regionalni razvoj
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 1. 8. 2023
Rok oddaje: 29.9.2023
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+: ŠPORT ZA LJUDI IN PLANET
Splošno
Razpisnik (institucija): EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo
Datum objave: 1. 8. 2023
Rok oddaje: 17. 10. 2023
ERASMUS+: RAZPIS ZA NAGRADE #BEINCLUSIVE 2023 ZA PROJEKTE, KI S POMOČJO ŠPORTA SPODBUJAJO SOCIALNO VKLJUČEVANJE
Splošno
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 18. 7. 2023
Rok oddaje: 28. 9. 2023
OBZORJE EVROPA (MSCA): RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI V OKVIRU POBUD EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV IN RAZISKOVALCI V ŠOLAH ZA LETI 2024 IN 2025
Splošno
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 18. 7. 2023
Rok oddaje: 25. 10. 2023
Javni poziv 70OB23 Kreditiranje okoljskih naložb občanov
Splošno
Razpisnik (institucija): Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Datum objave: 17. 7. 2023
Rok oddaje: Do objave zaključka javnega poziva
Javni razpis Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 17. 7. 2023
Rok oddaje: 4. 9. 2023, 6. 11. 2023
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ STANKA BLOUDKA ZA LETO 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj
Datum objave: 12. 7. 2023
Rok oddaje: 8.12.2023
Javni razpis P7E 2023 – krizno likvidnostni kredit
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Slovenski podjetniški sklad
Datum objave: 12. 7. 2023
Rok oddaje: 15.09.2023, 15.11.2023
2. javni razpis Alpine Space Programme 2021-2027
Projekt
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 6. 7. 2023
Rok oddaje: 13.10.2023
Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021−2027
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Datum objave: 5. 7. 2023
Rok oddaje: 31.10.2023
Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve
Splošno
Razpisnik (institucija): Eko sklad j.s.
Datum objave: 27. 6. 2023
Rok oddaje: 30.9.2023, 30.11.2023
Javni poziv 71PO23 kreditiranje okoljskih naložb
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Eko sklad j.s.
Datum objave: 27. 6. 2023
Rok oddaje: Do porabe sredstev
Javni poziv 107SUB-EVOB23 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Splošno
Razpisnik (institucija): Eko sklad j.s.
Datum objave: 27. 6. 2023
Rok oddaje: Do objave zaključka poziva
Javni poziv 108SUB-EVPO23 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Eko sklad j.s.
Datum objave: 27. 6. 2023
Rok oddaje: Do objave zaključka poziva
OBZORJE EVROPA: RAZPIS ZA NAGRADE EU ZA INOVATORKE ZA LETO 2023
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 20. 6. 2023
Rok oddaje: 27. 9. 2023
Javni razpis »Eksperimentalni projekti – celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike«
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum objave: 14. 6. 2023
Rok oddaje: 12. 7. 2023, 27. 9. 2023
Javni razpis Za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Datum objave: 9. 6. 2023
Rok oddaje: 1.9.2023, 15.2.2024
Javni razpis za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Datum objave: 1. 6. 2023
Rok oddaje: 27.6.2023, 30.11.2023
Javni razpis za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027
Projekt
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Datum objave: 31. 5. 2023
Rok oddaje: 28.7.2023
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmi 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Datum objave: 29. 5. 2023
Rok oddaje: 18.9.2023
Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Slovenski regionalno razvojni razvojni sklad
Datum objave: 23. 5. 2023
Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Datum objave: 9. 5. 2023
Rok oddaje: 5. 6. 2023, 20. 10. 2023, 20. 3. 2024, 20. 11. 2024, 20. 3. 2025
Javni poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JCP-MED-VIZ-UM-2023)
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 9. 5. 2023
Rok oddaje: 29.9.2023
OBZORJE EVROPA: ENOSTOPENJSKI RAZPISI NA PODROČJU TRAJNOSTNE, VARNE IN KONKURENČNE OSKRBE Z ENERGIJO
Splošno
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 9. 5. 2023
Rok oddaje: 10. 10. 2023
Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2023«
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Datum objave: 26. 4. 2023
Rok oddaje: 19.5.2023
Javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko leto 2023/2024
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum objave: 26. 4. 2023
Rok oddaje: 12.5.2023
Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij za obdobje 2023 do 2026 (oznaka: JR NOO DIST EE 2023)
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Datum objave: 26. 4. 2023
Rok oddaje: 30. 6. 2023, 30. 6. 2024
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 12. 4. 2023
Rok oddaje: 3.11.2023
Javni razpis za finančni produkt – AGRO KMETIJSKA ZEMLJA
Splošno
Razpisnik (institucija): Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 12. 4. 2023
Rok oddaje: 31.12.2023
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Datum objave: 4. 4. 2023
Rok oddaje: 18. 9. 2023
Javni razpis za finančna produkta – LOKALNO PF ter NVO PF
Splošno
Razpisnik (institucija): Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 29. 3. 2023
Rok oddaje: 31.12.2023
Javni razpis P1 plus 2023 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Slovenski podjetniški sklad
Datum objave: 29. 3. 2023
Rok oddaje: 15.04.2023., 05.05.2023, 25.05.2023, 15.06.2023, 05.07.2023, 01. 09.2023, 15.09.2023, 01.10.2023 15.10.2023
Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za javno upravo
Datum objave: 29. 3. 2023
Rok oddaje: 15.05.2023, 12.2.2024, 12.2.2025.
Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2 v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027 (referenčna številka: 4300-3/2023-MKRR)
Projekt
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Datum objave: 29. 3. 2023
Rok oddaje: 21.06.2023
Drugi javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa INTERREG EUROPE 2021-2027
Projekt
Razpisnik (institucija): Organ upravljanja transnacionalnega programa Srednja Evropa
Datum objave: 21. 3. 2023
Rok oddaje: 09.06.2023
Javni razpis za finančni produkt – AGRO ZEMLJA in GOZD
Splošno
Razpisnik (institucija): Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 20. 3. 2023
Rok oddaje: 31.12.2023
Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa za leti 2023 in 2024
Projekt
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 20. 3. 2023
Rok oddaje: 18.4.2023, 18.4.2024
Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027
Regionalni razvoj
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Datum objave: 7. 3. 2023
Rok oddaje: 8.5.2023
Javni razpis za finančni produkt – AGRO PF
Splošno
Razpisnik (institucija): Slovenski regionalni razvojni sklad
Datum objave: 7. 3. 2023
Javni poziv 69ONS22 Kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb
Splošno
Razpisnik (institucija): Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Datum objave: 13. 2. 2023
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 68LS22
Splošno
Razpisnik (institucija): Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Datum objave: 13. 2. 2023
Javni razpis za finančni produkt – AGRO DOPOLNILNE
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 13. 2. 2023
Rok oddaje: 31.12.2023
Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 13. 2. 2023
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2023
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 13. 2. 2023
Javni razpis za izbor kulturnih projektov, namenjenih senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 1. 2. 2023
Rok oddaje: 27.2.2023
Javni poziv za turistična mala in srednje velika podjetja v Pomurju
Splošno
Datum objave: 25. 1. 2023
Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (NOO_TSS_2022)
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za infrastrukturo
Datum objave: 16. 1. 2023
Rok oddaje: 27. 3. 2023, 29. 5. 2023, 23. 10. 2023, 12. 2. 2024, 3. 6. 2024, 7. 10. 2024, 13. 1. 2025
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 30. 12. 2022
Rok oddaje: 3.4.2023, 5.6.2023
Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 30. 12. 2022
Rok oddaje: 7.4.2023
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022)
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za infrastrukturo
Datum objave: 30. 12. 2022
Rok oddaje: 13. 3. 2023, 22. 5. 2023, 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024
Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027
Splošno
Razpisnik (institucija): Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Datum objave: 19. 12. 2022
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023)
Splošno
Razpisnik (institucija): Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 12. 12. 2022
Javni poziv za sofinanciranje projektov LIFE
Regionalni razvoj
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za okolje in prostor
Datum objave: 5. 12. 2022
RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): CMEPIUS
Datum objave: 30. 11. 2022
Rok oddaje: 22.3.2023
Javni razpis »Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti«
Regionalni razvoj
Datum objave: 7. 11. 2022
Rok oddaje: 5. 1. 2023
Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF
Podjetništvo
Datum objave: 23. 3. 2022
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji
Splošno
Datum objave: 23. 3. 2022
P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij
Podjetništvo
Datum objave: 8. 3. 2022
Rok oddaje: do 10. 5. 2022 do 14:00
P4I 2022 - Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih
Podjetništvo
Datum objave: 8. 3. 2022
Rok oddaje: 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022 do 14:00
Javni razpis Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA za leto 2022
Podjetništvo
Datum objave: 3. 3. 2022
Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture
Regionalni razvoj
Datum objave: 2. 3. 2022
Rok oddaje: 18.4.2022; 19.5.2023
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah
Regionalni razvoj
Datum objave: 2. 3. 2022
Rok oddaje: 20.4.2022; 20.9.2022
Poziv za edinstvena doživetja Slovenije za leto 2022
Splošno
Datum objave: 28. 2. 2022
Rok oddaje: 16.05.2022
Poziv ponudnikom k vložitvi prijav za pridobitev znaka Slovenia Green
Splošno
Datum objave: 28. 2. 2022
Rok oddaje: 31.12.2022
Javni natečaj za idejno rešitev modularne stojnice slovenskega turizma
Splošno
Datum objave: 28. 2. 2022
Rok oddaje: 17.03.2022
Javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO)
Splošno
Datum objave: 22. 2. 2022
Rok oddaje: 17.05.2022 in 03.04.2022
Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini
Splošno
Datum objave: 2. 2. 2022
Rok oddaje: 16. 05. 2022
SI-SK 2022 - So-investiranje z zasebnimi investitorji
Podjetništvo
Datum objave: 31. 1. 2022
Rok oddaje: 31.12.2023
Vavčer za digitalni marketing - PREKLICAN!
Podjetništvo
Datum objave: 31. 1. 2022
Eurostars skupni mednarodni razpis, marec 2022
Podjetništvo
Datum objave: 25. 1. 2022
Rok oddaje: 24. marec 2022
Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2022
Regionalni razvoj
Datum objave: 19. 1. 2022
Rok oddaje: 28.2.2022
JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2022 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Regionalni razvoj
Datum objave: 19. 1. 2022
Rok oddaje: 28.2.2022
Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2022, JR-PRS 2022
Regionalni razvoj
Datum objave: 19. 1. 2022
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost
Regionalni razvoj
Datum objave: 19. 1. 2022
Rok oddaje: 31.12.2023
Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: ... za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II)
Regionalni razvoj
Datum objave: 19. 1. 2022
Rok oddaje: 31.12.2023
Javni razpis P7 2021 - Mikrokrediti
Splošno
Datum objave: 10. 1. 2022
Rok oddaje: 20.1.2022; 10.2.2022; 1.3.2022
Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2022
Splošno
Datum objave: 5. 1. 2022
Rok oddaje: 30. 06. 2022; 30. 11. 2022
SPODBUJANJE KREATIVNIH KULTURNIH INDUSTRIJ – CENTER ZA KREATIVNOST 2022
Splošno
Datum objave: 28. 11. 2021
Rok oddaje: 20. 12. 2021
Sofinanciranje raziskovalcev v podjetju
Splošno
Datum objave: 23. 11. 2021
Rok oddaje: 31.5.2021
JAVNI PROJEKTNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMSKIH VSEBIN MEDIJEV V LETU 2022
Splošno
Datum objave: 7. 11. 2021
Rok oddaje: 29.11.2021
Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja
Splošno
Datum objave: 7. 11. 2021
Rok oddaje: 6.12.2021
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023
Splošno
Datum objave: 5. 11. 2021
Rok oddaje: 29.11.2021
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021
Splošno
Datum objave: 27. 10. 2021
Rok oddaje: 24.11.2022
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost
Podjetništvo
Datum objave: 6. 10. 2021
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije
Splošno
Datum objave: 6. 10. 2021
Razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota
Podjetništvo
Datum objave: 21. 9. 2021
Rok oddaje: 11. 10. 2021 do 12.30 ure
REVAV13- Vavčer za prenos lastništva
Podjetništvo
Datum objave: 15. 9. 2021
Rok oddaje: 31.3.2023
2. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Regionalni razvoj
Datum objave: 15. 9. 2021
Rok oddaje: 17.12.2021
Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas ...
Regionalni razvoj
Datum objave: 15. 9. 2021
Rok oddaje: 24.9.2021
Razpis Women TechEU
Splošno
Datum objave: 16. 8. 2021
Rok oddaje: 10.11.2021
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem