Razpisi

+
-
Filter
Aktualni razpisi
Pretekli razpisi
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 11. 05.2022; 06. 06. 2022
Javni razpis za »Spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu«
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 29. 08. 2022
Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2022 – Ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 20.05.2022
Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022«
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 20. 05. 2022
Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2022)
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 15.10.2022
Javni razpis P1 Covid 2022 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Razpis
Datum objave: 14. 4. 2022
Javni razpis za naziv Evropska destinacija odličnosti
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 1.6.2022
Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF
Razpis
Datum objave: 23. 3. 2022
Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF
Razpis
Datum objave: 23. 3. 2022
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji
Razpis
Datum objave: 23. 3. 2022
P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: do 10. 5. 2022 do 14:00
P4I 2022 - Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022 do 14:00
9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 25.5.2022
3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 20.5.2022
26. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 25.5.2022
Javni razpis Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA za leto 2022
Razpis
Datum objave: 3. 3. 2022
Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture
Razpis
Datum objave: 2. 3. 2022
Rok oddaje: 18.4.2022; 19.5.2023
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah
Razpis
Datum objave: 2. 3. 2022
Rok oddaje: 20.4.2022; 20.9.2022
Poziv za edinstvena doživetja Slovenije za leto 2022
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 16.05.2022
Poziv ponudnikom k vložitvi prijav za pridobitev znaka Slovenia Green
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 31.12.2022
Javni natečaj za idejno rešitev modularne stojnice slovenskega turizma
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 17.03.2022
Javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO)
Razpis
Datum objave: 22. 2. 2022
Rok oddaje: 17.05.2022 in 03.04.2022
Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 16. 05. 2022
SI-SK 2022 - So-investiranje z zasebnimi investitorji
Razpis
Datum objave: 31. 1. 2022
Rok oddaje: 31.12.2023
Vavčer za digitalni marketing - PREKLICAN!
Razpis
Datum objave: 31. 1. 2022
Eurostars skupni mednarodni razpis, marec 2022
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 24. marec 2022
Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2022
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 28.2.2022
JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2022 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 28.2.2022
Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2022, JR-PRS 2022
Razpis
Datum objave: 19. 1. 2022
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 31.12.2023
Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: ... za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II)
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 31.12.2023
Javni razpis P7 2021 - Mikrokrediti
Razpis
Datum objave: 10. 1. 2022
Rok oddaje: 20.1.2022; 10.2.2022; 1.3.2022
Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2022
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 30. 06. 2022; 30. 11. 2022
SPODBUJANJE KREATIVNIH KULTURNIH INDUSTRIJ – CENTER ZA KREATIVNOST 2022
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 20. 12. 2021
Sofinanciranje raziskovalcev v podjetju
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 31.5.2021
JAVNI PROJEKTNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMSKIH VSEBIN MEDIJEV V LETU 2022
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 29.11.2021
Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 6.12.2021
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 29.11.2021
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021
Razpis
Datum objave: 27. 10. 2021
Rok oddaje: 24.11.2022
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost
Razpis
Datum objave: 6. 10. 2021
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije
Razpis
Datum objave: 6. 10. 2021
Razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 11. 10. 2021 do 12.30 ure
REVAV13- Vavčer za prenos lastništva
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 31.3.2023
2. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 17.12.2021
Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas ...
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 24.9.2021
Razpis Women TechEU
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 10.11.2021
Evropsko partnerstvo za inovativne MSP
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 1. september 2021
Posojila za obmejna problemska območja
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 25.10.2021
Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 11.06.2021
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19
Razpis
Datum objave: 14. 5. 2021
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19
Razpis
Datum objave: 14. 5. 2021
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)
Razpis
Datum objave: 3. 5. 2021
Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021
Razpis
Datum objave: 20. 4. 2021
Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 23. 4. 2021 do 18:00 ure.
Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2021
Razpis
Datum objave: 23. 3. 2021
Javni razpis EUREKA 2021
Razpis
Datum objave: 23. 3. 2021
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 30. 4. 2021 do 23.59
Zelena delovna mesta
Razpis
Datum objave: 22. 1. 2021
P7R 2020 Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji
Razpis
Datum objave: 11. 1. 2021
Rok oddaje: 01.02.2021;01.03.2021; 01.04.2021; 01.05.2021; 01.06.2021; 01.07.2021; 01.09.2021; 01.10.2021
Javni razpis Krepitev blagovnih znamk
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 30.9.2021 in 30.9.2022
Finančni instrumenti: EKP posojila za energetsko učinkovitost – SID banka
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 31.12.2023
Finančni instrumenti: EKP posojila za urbani razvoj – SID banka
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 31.12.2023
Javni poziv ZERO500 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb
Razpis
Datum objave: 6. 7. 2020
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19 - Sprememba obstoječega razpisa
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 6.7.2020
KORONA FINANCIRANJE: Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19
Razpis
Datum objave: 11. 5. 2020
KORONA FINANCIRANJE: Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1)
Razpis
Datum objave: 11. 5. 2020
Javni razpis za sofinanciranje poslovanja poslovnih subjektov v območju mestnega jedra Murska Sobota
Razpis
Datum objave: 17. 4. 2020
Rok oddaje: 20. April 2020
Z A K O N O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 31.5.2020
Javni razpis P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Razpis
Datum objave: 20. 3. 2020
3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020
Razpis
Datum objave: 20. 3. 2020
3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ...
Razpis
Datum objave: 20. 3. 2020
Javni poziv 80EV-PO20 Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila
Razpis
Datum objave: 20. 3. 2020
Javni poziv 79SUB-EVOB20 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Razpis
Datum objave: 20. 3. 2020
JR za podjetnice začetnice
Razpis
Datum objave: 3. 3. 2020
Javni razpis NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora
Razpis
Datum objave: 3. 1. 2020
Rok oddaje: 28.02.2020
Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2
Razpis
Datum objave: 3. 1. 2020
Rok oddaje: 31.01.2020; 28.02.2020; 31.03.2020; 30.04.2020
Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF1
Razpis
Datum objave: 3. 1. 2020
Rok oddaje: 31.01.2020; 28.02.2020; 31.03.2020; 30.04.2020
P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji
Razpis
Datum objave: 3. 1. 2020
Rok oddaje: 01.02.2020; 01.03.2020; 01.04.2020; 01.05.2020; 01.06.2020, 01.07.2020; 01.09.2020; 01.10.2020
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 65OB19
Razpis
Datum objave: 3. 1. 2020
Javni poziv 78FS-PO19 Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih
Razpis
Datum objave: 3. 1. 2020
Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2020, JR-PRS2020
Razpis
Datum objave: 30. 12. 2019
Rok oddaje: 24.01.2020
Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovna in energetske učinkovitosti
Razpis
Datum objave: 9. 12. 2019
Rok oddaje: 20.01.2020; 31.11.2020; 31.11.2021
Javni poziv MKGP - zbiranje predlogov za vpis v katalog investicijskih priložnosti slovenskega gozdno-lesnega sektorja
Razpis
Datum objave: 24. 10. 2019
Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019 - 2023)
Razpis
Datum objave: 23. 10. 2019
Rok oddaje: 18.11.2019; 20.12.2019; 1.9.2020; 1.4.2021; 1.6.2021; 1.9.2021; 1.4.2022: 1.6.2022; 1.9.2022
Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«
Razpis
Datum objave: 24. 6. 2019
Rok oddaje: 19.7.2019; 29.11.2019; 30.04.2020; 30.09.2020; 23.04.2021
Javni poziv 75SUB-EPPO19 Nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo
Razpis
Datum objave: 10. 6. 2019
Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Razpis
Datum objave: 10. 6. 2019
Javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo
Razpis
Datum objave: 10. 6. 2019
Javni poziv 73SUB-sNESOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe
Razpis
Datum objave: 10. 6. 2019
Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
Razpis
Datum objave: 6. 6. 2019
Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini
Razpis
Datum objave: 6. 6. 2019
Rok oddaje: 30.09.2019; 30.09.2020; 30.09.2021; 30.09.2022
Javni poziv 70SUB-PP19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov
Razpis
Datum objave: 27. 5. 2019
Javni poziv 68SUB-KV19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
Razpis
Datum objave: 27. 5. 2019
Javni poziv 69SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah
Razpis
Datum objave: 20. 5. 2019
Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb
Razpis
Datum objave: 20. 5. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost
Razpis
Datum objave: 15. 4. 2019
Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije
Razpis
Datum objave: 8. 4. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Razpis
Datum objave: 8. 4. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Vavčer za digitalni marketing
Razpis
Datum objave: 8. 4. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni poziv 61SUB-LSKI19 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture
Razpis
Datum objave: 25. 3. 2019
Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022
Razpis
Datum objave: 14. 4. 2022
Rok oddaje: 13.5.2022
Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19
Razpis
Datum objave: 14. 4. 2022
Rok oddaje: 22.4.2022
Javni razpis »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO)
Razpis
Datum objave: 23. 3. 2022
Rok oddaje: 28.4.2022
Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF
Razpis
Datum objave: 23. 3. 2022
Rok oddaje: 19.4.2022
Projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov - Presežek les 2022
Razpis
Datum objave: 9. 2. 2022
Rok oddaje: 18.3.2022
Javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 18.2.2022
Javni poziv za oddajo ponudb za ekskluzivno trženje izdelkov I FEEL SLOVENIA, za obdobje 5 let
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 09.02.2022
Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 10.02.2022
P7C-2 2021 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije Covid 19 ma gospodarstvo
Razpis
Datum objave: 4. 1. 2022
Rok oddaje: 25.1.2022; 25.2.2022; 25.3.2022
Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin
Razpis
Datum objave: 28. 12. 2021
Rok oddaje: 15.2.2022
3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, ...
Razpis
Datum objave: 30. 11. 2021
Rok oddaje: 26.1.2022
javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2022
Razpis
Datum objave: 29. 10. 2021
Rok oddaje: 29.11.2021
4. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 10.12.2021
Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing
Razpis
Datum objave: 24. 8. 2021
Rok oddaje: 31.3.2023
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 8.9.2021
18. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021
Razpis
Datum objave: 3. 8. 2021
Rok oddaje: 20.10.2021
19. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021
Razpis
Datum objave: 3. 8. 2021
Rok oddaje: 20.10.2021
Financiranje podjetij vseh velikosti za obratna sredstva in naložbe (OSN) z možnostjo jamstva EGF
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 31.12.2021
Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 15.10.2021
Javni razpis za sofinanciranje mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti v letu 2021
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 9.8.2021
Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2021
Razpis
Datum objave: 5. 7. 2021
Rok oddaje: 23.7.2021
2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega ...
Razpis
Datum objave: 28. 6. 2021
Rok oddaje: 23.9.2021
Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)
Razpis
Datum objave: 22. 6. 2021
Rok oddaje: 1.9.2021
Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 30.06.2021
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2021 (JR-RD 2021)
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 11.6.2021
Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 30.7.2021
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 13.7.2021; 27.8.2021
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 30.09.2021
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 11.06.2021
Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2021
Razpis
Datum objave: 5. 5. 2021
Rok oddaje: 20.5.2021
JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE NALOŽB V GOSPODARSTVU NA OBMOČJU, KJER ŽIVIJO PRIPADNIKI AVTOHTONE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LETO 2021 - UKREP 1 PROGRAMA SPODBUJANJA GOSPODARSKE OSNOVE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI 2021-2024 (JR PMSNS-MMÖNK - UKREP 1/2021)
Razpis
Datum objave: 5. 5. 2021
Rok oddaje: 31.5.2021
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021
Razpis
Datum objave: 5. 5. 2021
Rok oddaje: 18.8.2021
Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023
Razpis
Datum objave: 3. 5. 2021
Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju filmskih festivalov, ki jih bo v letih 2021–2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
Razpis
Datum objave: 3. 5. 2021
P7C 2021 - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19
Razpis
Datum objave: 13. 4. 2021
Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021
Razpis
Datum objave: 30. 3. 2021
Rok oddaje: 3.5.2021
Javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1
Razpis
Datum objave: 30. 3. 2021
Rok oddaje: 9.4.2021; 30.4.2021; 31.5.2021; 30.6.2021; 31.8.2021
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021
Razpis
Datum objave: 22. 3. 2021
Javni razpis za za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«
Razpis
Datum objave: 26. 2. 2021
Rok oddaje: 23. 4. 2021; 10. 9. 2021
SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji
Razpis
Datum objave: 19. 2. 2021
Rok oddaje: 31.03.2021; 30.6.2021; 30.9.2021; 31.12.2021
SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR
Razpis
Datum objave: 19. 2. 2021
Rok oddaje: 31.03.2021; 1.10.2021
Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021«
Razpis
Datum objave: 21. 1. 2021
Rok oddaje: 31.05.2021
Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020,2021
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 16. 10. 2020; 23. 10. 2020; 30. 10. 2020; 06. 11. 2020; 05. 01. 2021; 25. 02. 2021; 08. 04. 2021; 27. 05.2021; 09. 09. 2021; 28. 10. 2021; 07. 12. 2021
Javni razpis »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 2.11.2020
P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 24.08.2020; 10.09.2020; 09.10 2020
Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih za zavode – B1
Razpis
Datum objave: 21. 9. 2020
Rok oddaje: 25.09.2020; 12.10.2020
Razpis za prijavo 5 zvezdičnih doživetij
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 18. 9. 2020
Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1
Razpis
Datum objave: 5. 8. 2020
Rok oddaje: 24.08.2020; 09.10.2020
14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali
Razpis
Datum objave: 20. 7. 2020
Rok oddaje: 19.10.2020
Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0
Razpis
Datum objave: 20. 7. 2020
Rok oddaje: 2. 9. 2020; 11. 11. 2020; 15. 2. 2021; 15. 5. 2021; 15. 9. 2021
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2020
Razpis
Datum objave: 20. 7. 2020
Rok oddaje: 12.10.2020
Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1
Razpis
Datum objave: 6. 7. 2020
Rok oddaje: 27.07.2020; 31.08.2020; 21.09.2020; 19.10.2020; 16.11.2020
Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje podjetniških projektov - PF3
Razpis
Datum objave: 6. 7. 2020
Rok oddaje: 27.7.2020; 31.8.2020; 21.9.2020; 19.10.2020; 16.11.2020
1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Razpis
Datum objave: 6. 7. 2020
Rok oddaje: 21.10.2020
Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme
Razpis
Datum objave: 6. 7. 2020
Rok oddaje: 31.10.2020
Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2020)
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 8. 7. 2020
Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2020/2021
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 17.6.2020
Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1
Razpis
Datum objave: 11. 5. 2020
Rok oddaje: 15.05.2020; 12.06.2020; 10.07.2020; 07.08.2020; 04.09.2020
Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 24.04.2020; 26.5.2020; 29.6.2020
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 05.05.2020; 08.09.2020
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše
Razpis
Datum objave: 10. 3. 2020
Rok oddaje: 01.06.2020; 03.08.2020; 16.10.2020
Javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«
Razpis
Datum objave: 10. 3. 2020
Rok oddaje: 02.04.2020; 04.06.2020
Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020
Razpis
Datum objave: 10. 3. 2020
Rok oddaje: 20.03.2020
Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020–2021
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 23.03.2020
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022
Razpis
Datum objave: 2. 3. 2020
Rok oddaje: 30.03.2020; 15.06.2020; 14.9.2020; 16.11.2020
P2 2020 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij
Razpis
Datum objave: 21. 2. 2020
Rok oddaje: 20.04.2020
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020 - 2021«
Razpis
Datum objave: 17. 2. 2020
Rok oddaje: 06.04.2020
Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020 - 2021 (P2R)
Razpis
Datum objave: 17. 2. 2020
Rok oddaje: 16.03.2020
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020
Razpis
Datum objave: 14. 2. 2020
Rok oddaje: 27.03.2020
Javni razpis P7 2020 – Mikrokrediti
Razpis
Datum objave: 6. 2. 2020
Rok oddaje: 17.02.2020; 27.02.2020
Javni razpis Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020)
Razpis
Datum objave: 6. 2. 2020
Rok oddaje: 27.03.2020
1. JR za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta ...
Razpis
Datum objave: 30. 1. 2020
Rok oddaje: 14.05.2020
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019–2022
Razpis
Datum objave: 30. 9. 2019
Rok oddaje: 03.09.2020
Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019
Razpis
Datum objave: 30. 9. 2019
Rok oddaje: 28.10.2019; 25.11.2019; 06.01.2020
Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019
Razpis
Datum objave: 19. 5. 2022
Rok oddaje: 16.12.2019
SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji
Razpis
Datum objave: 5. 8. 2019
Rok oddaje: 31.8.2019, 30.09.2019; 31.12.2019; 31.03.2020; 30.06.2020; 30.09.2020; 31.12.2020
Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023
Razpis
Datum objave: 5. 8. 2019
Rok oddaje: 09.09.2019
Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2019)
Razpis
Datum objave: 5. 8. 2019
Rok oddaje: 27.09.2019
Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022)
Razpis
Datum objave: 5. 8. 2019
Rok oddaje: 23.09.2019
Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0
Razpis
Datum objave: 15. 7. 2019
Rok oddaje: 29.08.2019; 23.10.2019; 15.1.2020; 6.4.2020
Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022«
Razpis
Datum objave: 8. 7. 2019
Rok oddaje: 05.10.2019
Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022
Razpis
Datum objave: 1. 7. 2019
Rok oddaje: 26.7.2019
Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3
Razpis
Datum objave: 10. 6. 2019
Rok oddaje: 19.07.2019; 30.08.2019; 15.10.2019; 29.11.2019
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022
Razpis
Datum objave: 10. 6. 2019
Rok oddaje: 09.07.2019
Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019
Razpis
Datum objave: 6. 6. 2019
Rok oddaje: 08.07.2019; 19.08.2019; 23.09.2019; 28.10.2019; 9.12.2019
Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019
Razpis
Datum objave: 6. 6. 2019
Rok oddaje: 15.07.2019; 26.8.2019; 21.10.2019; 25.11.2019
Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019
Razpis
Datum objave: 6. 6. 2019
Rok oddaje: 30.09.2019
Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS
Razpis
Datum objave: 27. 5. 2019
Rok oddaje: 27.06.2019
Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019
Razpis
Datum objave: 27. 5. 2019
Rok oddaje: 08.07.2019
Javni poziv 64SUB-EVOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Razpis
Datum objave: 22. 5. 2019
Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije
Razpis
Datum objave: 20. 5. 2019
Rok oddaje: 18.6.2019
Javni poziv 66SUB-EVPO19 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila
Razpis
Datum objave: 20. 5. 2019
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021
Razpis
Datum objave: 6. 5. 2019
Rok oddaje: 10.06.2019; 16.9.2019; 18.11.2019
Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021«
Razpis
Datum objave: 23. 4. 2019
Rok oddaje: 24.05.2019
Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti – ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020
Razpis
Datum objave: 15. 4. 2019
Rok oddaje: 13.5.2019
P7-2 2019 – Mikrokrediti
Razpis
Datum objave: 8. 4. 2019
Rok oddaje: 15.04.2019; 25.04.2019; 09.05.2019; 23.05.2019; 06.06.2019; 20.062019; 04.07.2019
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022
Razpis
Datum objave: 2. 4. 2019
Rok oddaje: 25.09.2020
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov in ... v letu 2019
Razpis
Datum objave: 25. 3. 2019
Rok oddaje: 30.4.2019
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019
Razpis
Datum objave: 25. 3. 2019
Rok oddaje: 24.04.2019
P1 plus 2019 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Razpis
Datum objave: 18. 3. 2019
Rok oddaje: 05.04.2019; 15.04.2019; 01.05.2019; 15.05.2019; 01.06.2019; 15.06.2019; 01.07.2019; 01.09.2019; 15.09.2019; 01.10.2019; 15.10.2019
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem