Razpisi

+
-
Filter
Aktualni razpisi
Pretekli razpisi
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019–2022
Razpis
Datum objave: 30. 9. 2019
Rok oddaje: 03.09.2020
Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019
Razpis
Datum objave: 30. 9. 2019
Rok oddaje: 28.10.2019; 25.11.2019; 06.01.2020
Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019
Razpis
Datum objave: 16. 10. 2019
Rok oddaje: 16.12.2019
SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji
Razpis
Datum objave: 5. 8. 2019
Rok oddaje: 31.8.2019, 30.09.2019; 31.12.2019; 31.03.2020; 30.06.2020; 30.09.2020; 31.12.2020
Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0
Razpis
Datum objave: 15. 7. 2019
Rok oddaje: 29.08.2019; 23.10.2019; 15.1.2020; 6.4.2020
Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«
Razpis
Datum objave: 24. 6. 2019
Rok oddaje: 19.7.2019; 29.11.2019; 30.04.2020; 30.09.2020; 23.04.2021
Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3
Razpis
Datum objave: 10. 6. 2019
Rok oddaje: 19.07.2019; 30.08.2019; 15.10.2019; 29.11.2019
Javni poziv 75SUB-EPPO19 Nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo
Razpis
Datum objave: 10. 6. 2019
Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Razpis
Datum objave: 10. 6. 2019
Javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo
Razpis
Datum objave: 10. 6. 2019
Javni poziv 73SUB-sNESOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe
Razpis
Datum objave: 10. 6. 2019
Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
Razpis
Datum objave: 6. 6. 2019
Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019
Razpis
Datum objave: 6. 6. 2019
Rok oddaje: 08.07.2019; 19.08.2019; 23.09.2019; 28.10.2019; 9.12.2019
Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019
Razpis
Datum objave: 6. 6. 2019
Rok oddaje: 15.07.2019; 26.8.2019; 21.10.2019; 25.11.2019
Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini
Razpis
Datum objave: 6. 6. 2019
Rok oddaje: 30.09.2019; 30.09.2020; 30.09.2021; 30.09.2022
Javni poziv 70SUB-PP19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov
Razpis
Datum objave: 27. 5. 2019
Javni poziv 68SUB-KV19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
Razpis
Datum objave: 27. 5. 2019
Javni poziv 64SUB-EVOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Razpis
Datum objave: 22. 5. 2019
Javni poziv 66SUB-EVPO19 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila
Razpis
Datum objave: 20. 5. 2019
Javni poziv 69SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah
Razpis
Datum objave: 20. 5. 2019
Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb
Razpis
Datum objave: 20. 5. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021
Razpis
Datum objave: 6. 5. 2019
Rok oddaje: 10.06.2019; 16.9.2019; 18.11.2019
Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost
Razpis
Datum objave: 15. 4. 2019
Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije
Razpis
Datum objave: 8. 4. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Razpis
Datum objave: 8. 4. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Vavčer za digitalni marketing
Razpis
Datum objave: 8. 4. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022
Razpis
Datum objave: 2. 4. 2019
Rok oddaje: 25.09.2020
Javni poziv 61SUB-LSKI19 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture
Razpis
Datum objave: 25. 3. 2019
Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Razpis
Datum objave: 25. 2. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni poziv za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Razpis
Datum objave: 25. 2. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni poziv za »Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino«
Razpis
Datum objave: 25. 2. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni poziv za Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
Razpis
Datum objave: 25. 2. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Učne delavnice 2019: praktično usposabljanje
Razpis
Datum objave: 14. 2. 2019
Rok oddaje: 27.12.2019
Spodbude za zaposlitev mladih – »Zaposlimo mlade«
Razpis
Datum objave: 12. 2. 2019
Rok oddaje: 29.12.2019
Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk
Razpis
Datum objave: 28. 1. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov
Razpis
Datum objave: 28. 1. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022
Razpis
Datum objave: 20. 11. 2018
Rok oddaje: 7.1.2019; 15.5.2019; 5.9.2019; 6.1.2020; 15.5.2020; 4.9.2020; 5.1.2021; 14.5.2021; 3.9.2021; 5.1.2022; 16.5.2022;
Krediti SID banke za tehnološko-razvojne projekte
Razpis
Datum objave: 16. 10. 2019
Rok oddaje: 31. 10. 2020
Medregionalno sodelovanje
Razpis
Datum objave: 12. 9. 2018
Transnacionalni razpisi v programskem obdobju 2014 – 2020
Razpis
Datum objave: 12. 9. 2018
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«
Razpis
Datum objave: 6. 9. 2018
Rok oddaje: 1. 10. 2019; 1. 10. 2020; 1. 10. 2021
Delovni preizkus 2018/2019 Zavod RS za zaposlovanje
Razpis
Datum objave: 1. 8. 2018
Rok oddaje: 23. 10. 2019
Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice
Razpis
Datum objave: 15. 6. 2018
Rok oddaje: 27. 12. 2019
Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška
Razpis
Datum objave: 15. 1. 2016
Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023
Razpis
Datum objave: 5. 8. 2019
Rok oddaje: 09.09.2019
Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2019)
Razpis
Datum objave: 5. 8. 2019
Rok oddaje: 27.09.2019
Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022)
Razpis
Datum objave: 5. 8. 2019
Rok oddaje: 23.09.2019
Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022«
Razpis
Datum objave: 8. 7. 2019
Rok oddaje: 05.10.2019
Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022
Razpis
Datum objave: 1. 7. 2019
Rok oddaje: 26.7.2019
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022
Razpis
Datum objave: 10. 6. 2019
Rok oddaje: 09.07.2019
Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019
Razpis
Datum objave: 6. 6. 2019
Rok oddaje: 30.09.2019
Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS
Razpis
Datum objave: 27. 5. 2019
Rok oddaje: 27.06.2019
Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019
Razpis
Datum objave: 27. 5. 2019
Rok oddaje: 08.07.2019
Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije
Razpis
Datum objave: 20. 5. 2019
Rok oddaje: 18.6.2019
Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021«
Razpis
Datum objave: 23. 4. 2019
Rok oddaje: 24.05.2019
Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti – ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020
Razpis
Datum objave: 15. 4. 2019
Rok oddaje: 13.5.2019
P7-2 2019 – Mikrokrediti
Razpis
Datum objave: 8. 4. 2019
Rok oddaje: 15.04.2019; 25.04.2019; 09.05.2019; 23.05.2019; 06.06.2019; 20.062019; 04.07.2019
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov in ... v letu 2019
Razpis
Datum objave: 25. 3. 2019
Rok oddaje: 30.4.2019
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019
Razpis
Datum objave: 25. 3. 2019
Rok oddaje: 24.04.2019
P1 plus 2019 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Razpis
Datum objave: 18. 3. 2019
Rok oddaje: 05.04.2019; 15.04.2019; 01.05.2019; 15.05.2019; 01.06.2019; 15.06.2019; 01.07.2019; 01.09.2019; 15.09.2019; 01.10.2019; 15.10.2019
Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019 (P2 2019)
Razpis
Datum objave: 12. 3. 2019
Rok oddaje: 19.04.2019
Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«
Razpis
Datum objave: 5. 3. 2019
Rok oddaje: 15.04.2019
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve
Razpis
Datum objave: 28. 2. 2019
Rok oddaje: 15.04.2019; 10.06.2019
4. javni poziv LAS Prlekija
Razpis
Datum objave: 7. 2. 2019
Rok oddaje: 01.04.2019
Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA
Razpis
Datum objave: 7. 2. 2019
Rok oddaje: 12.09.2019
11. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, ...
Razpis
Datum objave: 7. 2. 2019
Rok oddaje: 29.05.2019
5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019
Razpis
Datum objave: 7. 2. 2019
Rok oddaje: 29.05.2019
Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020
Razpis
Datum objave: 10. 1. 2019
Rok oddaje: 30.09.2019
3. javni poziv za izbor operacije za uresničevanje ciljev SLR LAS Prlekija
Razpis
Datum objave: 10. 1. 2019
Rok oddaje: 28.02.2019
Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018
Razpis
Datum objave: 28. 12. 2018
Rok oddaje: 30.09.2019
2. JR za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Razpis
Datum objave: 28. 12. 2018
Rok oddaje: 19.04.2019
10. JR za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018
Razpis
Datum objave: 28. 12. 2018
Rok oddaje: 24.04.2019
2. JR za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za ...
Razpis
Datum objave: 28. 12. 2018
Rok oddaje: 19.04.2019
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018
Razpis
Datum objave: 28. 12. 2018
Rok oddaje: 23.04.2019
P7 - Mikrokrediti 2019
Razpis
Datum objave: 28. 12. 2018
Rok oddaje: 27.1.2019
Javni poziv 65SUB-LSKI18 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture
Razpis
Datum objave: 28. 12. 2018
Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0
Razpis
Datum objave: 14. 12. 2018
Rok oddaje: 20.02.2019
Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa– B/BL 2018
Razpis
Datum objave: 10. 9. 2018
Rok oddaje: 8. 10. 2018; 19. 11. 2018
Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019
Razpis
Datum objave: 21. 8. 2018
Rok oddaje: 24. 09. 2018
Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«
Razpis
Datum objave: 13. 8. 2018
Rok oddaje: 23. 10. 2018
Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila
Razpis
Datum objave: 8. 6. 2018
Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih
Razpis
Datum objave: 24. 4. 2018
Rok oddaje: 8. 9. 2018; 31. 10. 2018
Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018
Razpis
Datum objave: 21. 11. 2017
Rok oddaje: 30. 11. 2018
Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020
Razpis
Datum objave: 18. 12. 2015
Rok oddaje: 28. 11. 2018
Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska
Razpis
Datum objave: 18. 12. 2015
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem