Razpisi

+
-
Filter
Vsi
Splošno
Podjetništvo
Regionalni razvoj
Naziv razpisa
Razpisnik (institucija)
Datum objave
Rok oddaje
RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): CMEPIUS
Datum objave: 30. 11. 2022
Rok oddaje: 22.3.2023
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 29. 11. 2022
Rok oddaje: 3.2.2023
Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2023
Regionalni razvoj
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 29. 11. 2022
Rok oddaje: 12.12.2022, 16.12.2022
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Regionalni razvoj
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 16. 11. 2022
Rok oddaje: 15. 2. 2023
Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Slovenki regionalni razvojni sklad
Datum objave: 16. 11. 2022
Rok oddaje: 28. 2. 2023
Javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za javno upravo
Datum objave: 7. 11. 2022
Rok oddaje: 7.12.2022
Javni razpis »Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti«
Regionalni razvoj
Datum objave: 7. 11. 2022
Rok oddaje: 5. 1. 2023
Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine
Regionalni razvoj
Datum objave: 7. 11. 2022
Rok oddaje: 6.12.2022
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 30. 9. 2022
Rok oddaje: 5.12.2022; 27.3.2023; 29.5.2023
Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF
Podjetništvo
Datum objave: 23. 3. 2022
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji
Splošno
Datum objave: 23. 3. 2022
P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij
Podjetništvo
Datum objave: 8. 3. 2022
Rok oddaje: do 10. 5. 2022 do 14:00
P4I 2022 - Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih
Podjetništvo
Datum objave: 8. 3. 2022
Rok oddaje: 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022 do 14:00
Javni razpis Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA za leto 2022
Podjetništvo
Datum objave: 3. 3. 2022
Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture
Regionalni razvoj
Datum objave: 2. 3. 2022
Rok oddaje: 18.4.2022; 19.5.2023
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah
Regionalni razvoj
Datum objave: 2. 3. 2022
Rok oddaje: 20.4.2022; 20.9.2022
Poziv za edinstvena doživetja Slovenije za leto 2022
Splošno
Datum objave: 28. 2. 2022
Rok oddaje: 16.05.2022
Poziv ponudnikom k vložitvi prijav za pridobitev znaka Slovenia Green
Splošno
Datum objave: 28. 2. 2022
Rok oddaje: 31.12.2022
Javni natečaj za idejno rešitev modularne stojnice slovenskega turizma
Splošno
Datum objave: 28. 2. 2022
Rok oddaje: 17.03.2022
Javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO)
Splošno
Datum objave: 22. 2. 2022
Rok oddaje: 17.05.2022 in 03.04.2022
Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini
Splošno
Datum objave: 2. 2. 2022
Rok oddaje: 16. 05. 2022
SI-SK 2022 - So-investiranje z zasebnimi investitorji
Podjetništvo
Datum objave: 31. 1. 2022
Rok oddaje: 31.12.2023
Vavčer za digitalni marketing - PREKLICAN!
Podjetništvo
Datum objave: 31. 1. 2022
Eurostars skupni mednarodni razpis, marec 2022
Podjetništvo
Datum objave: 25. 1. 2022
Rok oddaje: 24. marec 2022
Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2022
Regionalni razvoj
Datum objave: 19. 1. 2022
Rok oddaje: 28.2.2022
JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2022 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Regionalni razvoj
Datum objave: 19. 1. 2022
Rok oddaje: 28.2.2022
Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2022, JR-PRS 2022
Regionalni razvoj
Datum objave: 19. 1. 2022
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost
Regionalni razvoj
Datum objave: 19. 1. 2022
Rok oddaje: 31.12.2023
Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: ... za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II)
Regionalni razvoj
Datum objave: 19. 1. 2022
Rok oddaje: 31.12.2023
Javni razpis P7 2021 - Mikrokrediti
Splošno
Datum objave: 10. 1. 2022
Rok oddaje: 20.1.2022; 10.2.2022; 1.3.2022
Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2022
Splošno
Datum objave: 5. 1. 2022
Rok oddaje: 30. 06. 2022; 30. 11. 2022
SPODBUJANJE KREATIVNIH KULTURNIH INDUSTRIJ – CENTER ZA KREATIVNOST 2022
Splošno
Datum objave: 28. 11. 2021
Rok oddaje: 20. 12. 2021
Sofinanciranje raziskovalcev v podjetju
Splošno
Datum objave: 23. 11. 2021
Rok oddaje: 31.5.2021
JAVNI PROJEKTNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMSKIH VSEBIN MEDIJEV V LETU 2022
Splošno
Datum objave: 7. 11. 2021
Rok oddaje: 29.11.2021
Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja
Splošno
Datum objave: 7. 11. 2021
Rok oddaje: 6.12.2021
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023
Splošno
Datum objave: 5. 11. 2021
Rok oddaje: 29.11.2021
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021
Splošno
Datum objave: 27. 10. 2021
Rok oddaje: 24.11.2022
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost
Podjetništvo
Datum objave: 6. 10. 2021
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije
Splošno
Datum objave: 6. 10. 2021
Razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota
Podjetništvo
Datum objave: 21. 9. 2021
Rok oddaje: 11. 10. 2021 do 12.30 ure
REVAV13- Vavčer za prenos lastništva
Podjetništvo
Datum objave: 15. 9. 2021
Rok oddaje: 31.3.2023
2. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Regionalni razvoj
Datum objave: 15. 9. 2021
Rok oddaje: 17.12.2021
Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas ...
Regionalni razvoj
Datum objave: 15. 9. 2021
Rok oddaje: 24.9.2021
Razpis Women TechEU
Splošno
Datum objave: 16. 8. 2021
Rok oddaje: 10.11.2021
Evropsko partnerstvo za inovativne MSP
Podjetništvo
Datum objave: 21. 7. 2021
Rok oddaje: 1. september 2021
Posojila za obmejna problemska območja
Podjetništvo
Datum objave: 21. 7. 2021
Rok oddaje: 25.10.2021
Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021
Splošno
Datum objave: 27. 5. 2021
Rok oddaje: 11.06.2021
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19
Podjetništvo
Datum objave: 14. 5. 2021
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19
Podjetništvo
Datum objave: 14. 5. 2021
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)
Splošno
Datum objave: 3. 5. 2021
Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021
Podjetništvo
Datum objave: 20. 4. 2021
Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19
Podjetništvo
Datum objave: 9. 4. 2021
Rok oddaje: 23. 4. 2021 do 18:00 ure.
Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2021
Splošno
Datum objave: 23. 3. 2021
Javni razpis EUREKA 2021
Podjetništvo
Datum objave: 23. 3. 2021
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022
Podjetništvo
Datum objave: 16. 3. 2021
Rok oddaje: 30. 4. 2021 do 23.59
Zelena delovna mesta
Splošno
Datum objave: 22. 1. 2021
P7R 2020 Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji
Podjetništvo
Datum objave: 11. 1. 2021
Rok oddaje: 01.02.2021;01.03.2021; 01.04.2021; 01.05.2021; 01.06.2021; 01.07.2021; 01.09.2021; 01.10.2021
Javni razpis Krepitev blagovnih znamk
Splošno
Datum objave: 30. 11. 2020
Rok oddaje: 30.9.2021 in 30.9.2022
Finančni instrumenti: EKP posojila za energetsko učinkovitost – SID banka
Splošno
Datum objave: 30. 11. 2020
Rok oddaje: 31.12.2023
Finančni instrumenti: EKP posojila za urbani razvoj – SID banka
Splošno
Datum objave: 30. 11. 2020
Rok oddaje: 31.12.2023
Javni poziv ZERO500 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb
Splošno
Datum objave: 6. 7. 2020
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19 - Sprememba obstoječega razpisa
Regionalni razvoj
Datum objave: 12. 6. 2020
Rok oddaje: 6.7.2020
KORONA FINANCIRANJE: Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19
Podjetništvo
Datum objave: 11. 5. 2020
KORONA FINANCIRANJE: Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1)
Podjetništvo
Datum objave: 11. 5. 2020
Javni razpis za sofinanciranje poslovanja poslovnih subjektov v območju mestnega jedra Murska Sobota
Splošno
Datum objave: 17. 4. 2020
Rok oddaje: 20. April 2020
Z A K O N O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)
Splošno
Datum objave: 3. 4. 2020
Rok oddaje: 31.5.2020
Javni razpis P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Podjetništvo
Datum objave: 20. 3. 2020
3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020
Splošno
Datum objave: 20. 3. 2020
3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ...
Splošno
Datum objave: 20. 3. 2020
Javni poziv 80EV-PO20 Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila
Podjetništvo
Datum objave: 20. 3. 2020
Javni poziv 79SUB-EVOB20 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Splošno
Datum objave: 20. 3. 2020
JR za podjetnice začetnice
Podjetništvo
Datum objave: 3. 3. 2020
Javni razpis NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora
Splošno
Datum objave: 3. 1. 2020
Rok oddaje: 28.02.2020
Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2
Podjetništvo
Datum objave: 3. 1. 2020
Rok oddaje: 31.01.2020; 28.02.2020; 31.03.2020; 30.04.2020
Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF1
Podjetništvo
Datum objave: 3. 1. 2020
Rok oddaje: 31.01.2020; 28.02.2020; 31.03.2020; 30.04.2020
P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji
Podjetništvo
Datum objave: 3. 1. 2020
Rok oddaje: 01.02.2020; 01.03.2020; 01.04.2020; 01.05.2020; 01.06.2020, 01.07.2020; 01.09.2020; 01.10.2020
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 65OB19
Splošno
Datum objave: 3. 1. 2020
Javni poziv 78FS-PO19 Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih
Podjetništvo
Datum objave: 3. 1. 2020
Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2020, JR-PRS2020
Splošno
Datum objave: 30. 12. 2019
Rok oddaje: 24.01.2020
Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovna in energetske učinkovitosti
Podjetništvo
Datum objave: 9. 12. 2019
Rok oddaje: 20.01.2020; 31.11.2020; 31.11.2021
Javni poziv MKGP - zbiranje predlogov za vpis v katalog investicijskih priložnosti slovenskega gozdno-lesnega sektorja
Podjetništvo
Datum objave: 24. 10. 2019
Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019 - 2023)
Splošno
Datum objave: 23. 10. 2019
Rok oddaje: 18.11.2019; 20.12.2019; 1.9.2020; 1.4.2021; 1.6.2021; 1.9.2021; 1.4.2022: 1.6.2022; 1.9.2022
Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«
Podjetništvo
Datum objave: 24. 6. 2019
Rok oddaje: 19.7.2019; 29.11.2019; 30.04.2020; 30.09.2020; 23.04.2021
Javni poziv 75SUB-EPPO19 Nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo
Splošno
Datum objave: 10. 6. 2019
Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Splošno
Datum objave: 10. 6. 2019
Javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo
Splošno
Datum objave: 10. 6. 2019
Javni poziv 73SUB-sNESOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe
Splošno
Datum objave: 10. 6. 2019
Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
Regionalni razvoj
Datum objave: 6. 6. 2019
Javni poziv 70SUB-PP19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov
Regionalni razvoj
Datum objave: 27. 5. 2019
Javni poziv 68SUB-KV19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
Regionalni razvoj
Datum objave: 27. 5. 2019
Javni poziv 69SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah
Regionalni razvoj
Datum objave: 20. 5. 2019
Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb
Podjetništvo
Datum objave: 20. 5. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost
Podjetništvo
Datum objave: 15. 4. 2019
Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije
Podjetništvo
Datum objave: 8. 4. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Podjetništvo
Datum objave: 8. 4. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Vavčer za digitalni marketing
Podjetništvo
Datum objave: 8. 4. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni poziv 61SUB-LSKI19 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture
Regionalni razvoj
Datum objave: 25. 3. 2019
Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Podjetništvo
Datum objave: 25. 2. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni poziv za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Podjetništvo
Datum objave: 25. 2. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Javni poziv za »Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino«
Podjetništvo
Datum objave: 25. 2. 2019
Rok oddaje: 31.03.2023
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem