1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Datum objave: 6. 7. 2020
21.10.2020
Razpis

Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. 

V skladu z drugo alinejo 3. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe so vrste naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, naslednje: 
a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja: 

 • ureditev čistilnih naprav,
 • zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,
 • ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,
 • reciklaža in uporaba odpadnih surovin,
 • zmanjševanje količine odpadkov,
 • naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine;

b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje: 

 • naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
 • naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje, 
 • ureditev ali vzdrževanje enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa, če so nadzemni deli teh objektov zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenec: 
(1) Upravičenec do podpore iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je:

 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • samostojni podjetnik posameznik,
 • gospodarska družba,
 • zavod ali
 • zadruga.

(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje za mikro ali malo podjetje.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije 

Rok: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 24. julija 2020 do vključno 21. oktobra 2020, do 23.59. ure.

Dodatne informacije: 
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp at-no-spam gov dot-no-spam si,

INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (priloga razpisne dokumentacije).

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem