2. JR za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Datum objave: 28. 12. 2018
19.04.2019
Razpis

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).
Cilj podukrepa je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Pilotni projekt
Pilotni projekt je določen v drugem in šestem odstavku 6. člena Uredbe. 
V skladu s četrtim odstavkom 6. člena, 12. členom in drugim odstavkom 52. člena Uredbe se pilotni projekt predloži v elektronski obliki (Word) na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa. 
Pilotni projekt se ne sme nanašati izključno na gozdarstvo.

Projekt EIP
V skladu s poglavjem A) priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 6. člena Uredbe so tematike projektov EIP naslednje:
a) Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk;
b) Visokostorilna trajnostna pridelava vrtnin; 
c) Trajnostna pridelava grozdja za vino in svežo uporabo:
č) Učinkovita prireja mleka z izboljšanjem prehrane krav molznic;
d) Uvedba genomske selekcije z domačim obračunom genomskih plemenskih vrednosti;
e) Nov proizvodno-ekonomski model slovenske prašičereje;
f) Razvoj tehnologij pridelave in predelave z beljakovinami bogatih rastlin;
g) Reja govedi in drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti:
h) Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov: 
i) Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji pridelave;
j) Tehnološke rešitve za preprečevanja karantenske bolezni hude viroidne zakrnelosti hmelja;
k) Modeli lokalne oskrbe; 
l) Analitični sistemi v podporo svetovanju na kmetijah.

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni vlagatelji: 
Šteje se, da je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik iz 1. točke pod a) prvega odstavka 7. člena Uredbe registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva ali živilstva, če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 21. januarja 2019 do vključno 19. aprila 2019 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana; Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-pošta: aktrp at-no-spam gov dot-no-spam si, 
  • INFO točke KGZS (Priloga 35 razpisne dokumentacije). 

Povezava na razpis 
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem