2. JR za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za ...

Datum objave: 28. 12. 2018
19.04.2019
Razpis

2. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam 

Predmet razpisa: 

Pilotni projekt:
Pilotni projekt je določen v drugem in šestem odstavku 28. člena Uredbe. 
V skladu s poglavjem B) priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 28. člena Uredbe so tematike pilotnih projektov naslednje:

 • a) Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami:
 • b) Ponovna vzpostavitev kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih;
 • c) Ohranjanje specifičnih struktur kmetijske kulturne krajine;
 • č) Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode:
 • d) Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu.

Projekt EIP
1. Projekt EIP je določen v tretjem in šestem odstavku 28. člena Uredbe. 
2. V skladu s poglavjem C) priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 28. člena Uredbe so tematike projektov EIP naslednje:

 • a) Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter degradacije tal:
 • b) Trajnostno varstvo rastlin;
 • c) Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu:
 • č) Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ustreznega načina kmetovanja;
 • d) Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči;
 • e) Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava na vodovarstvenih območjih;
 • f) Učinkovita raba energije in OVE v kmetijski pridelavi in predelavi:
 • g) Krožno gospodarstvo – sklenjen snovni krogotok na kmetijskem gospodarstvu;
 • h) Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode:
 • i) Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu.

Pogoji za sodelovanje oz. upravičenci: 
Šteje se, da je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik iz 1. točke pod a) prvega odstavka 29. člena Uredbe registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok:
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 21. januarja 2019 do vključno 19. aprila 2019 do 24. ure.

Dodatne informacije: 

 • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana; Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-pošta: aktrp at-no-spam gov dot-no-spam si, 
 • INFO točke KGZS (Priloga 35 razpisne dokumentacije). 

Povezava na razpis

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem