5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

Datum objave: 7. 2. 2019
29.05.2019
Razpis

Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. 

Namen podpore in vrsta naložb sta določena v 29. členu Uredbe, pri čemer: 

  • a) so kmetijski proizvodi določeni v 7. točki 2. člena Uredbe; 
  • b) je predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode opredeljena v 15. točki 2. člena Uredbe. V skladu z devetim odstavkom 29. člena Uredbe je predelava kmetijskih proizvodov vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen postopkov, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode se štejejo zlasti rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen sušenja hmelja; 
  • c) je predelava kmetijskih v nekmetijske proizvode opredeljena v 16. točki 2. člena Uredbe; 
  • č) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave v skladu z devetim odstavkom 29. člena Uredbe, pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na katerikoli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se prodaja in trženje izvajata v ločenih prostorih;
  • d) je degustacijski prostor iz prve alineje četrtega odstavka 29. člena Uredbe določen v 24. točki 2. člena Uredbe; 
  • e) je seznam kmetijskih in nekmetijskih proizvodov v Prilogi 14 razpisne dokumentacije. 

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni vlagatelji:
Upravičenec do podpore je določen v 30. členu Uredbe.   

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: 
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka
od 25. februarja 2019 do vključno 29. maja 2019, do 24. ure.

Dodatne informacije: 

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp at-no-spam gov dot-no-spam si,
  • INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga 13 razpisne dokumentacije).

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem