Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2

Datum objave: 3. 1. 2020
31.01.2020; 28.02.2020; 31.03.2020; 30.04.2020
Razpis

Predmet javnega razpisa: 
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj – premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustrezajo
naslednjim ukrepom:
– premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev. 

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni vlagatelji:

 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF2.2

  • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:
  • pravna oseba (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje, zadruga, evropska zadruga, zavod, skupnost zavodov, druge pravne osebe, za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni/poslovni register),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (s.p.),
  • kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost,
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in sodni/poslovni register (pravne osebe in s.p.) pred 1. 1. 2019.


Upravičene dejavnosti po podprogramu PF2.2
Po tem podprogramu so upravičene naslednje dejavnosti projekta s področja kmetijstva in gozdarstva:
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve:
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,
– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov,
– 02 Gozdarstvo:
– 02.1 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
– 02.2 Sečnja,
– 02.3 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
– 02.4 Storitve za gozdarstvo,
– 10 Proizvodnja živil:
– 10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov,
– 10.3 Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave,
– 10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob,
– 10.5 Predelava mleka,
– 10.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov,
– 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin,
– 10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov,
– 10.9 Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali,
– 11 Proizvodnja pijač,
– 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa,
– 16.240 Proizvodnja lesene embalaže,
– 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
– 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
– 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo,
– 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
– 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami,
– 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah,
– 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– 55.202 Turistične kmetije s sobami,
– 56.104 Začasni gostinski obrati,
– 56.105 Turistične kmetije brez sob,
– 00.1 Dejavnosti, skladne z Uredbo o dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Vlagatelj, ki se prijavlja kot kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, in prijavlja projekt iz dopolnilne dejavnosti, mora biti registriran skladno z veljavno Uredbo o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Vlagatelj mora v ta namen priložiti
dokazilo za izvajanje dopolnilne dejavnosti. 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: 
Vlagatelj vlogo odda do posameznega razpisnega roka, in sicer:
1. rok do 31. 1. 2020,
2. rok do 28. 2. 2020,
3. rok do 31. 3. 2020,
4. rok do 30. 4. 2020.

Dodatne informacije: 
Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 ali pošljejo vprašanje na elektronski naslov info at-no-spam regionalnisklad dot-no-spam si.

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem