Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF1

Datum objave: 3. 1. 2020
31.01.2020; 28.02.2020; 31.03.2020; 30.04.2020
Razpis

Namen javnega razpisa: 
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj 

 • premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:
 • Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,
 • Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij.

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni vlagatelji: 
Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF1.2.1
Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot:

 • zavodi (javni zavod, zavod, zavod v zasebni lasti, javni gospodarski zavod, javni raziskovalni zavod, zavod v družbeni lasti, skupnost zavodov);
 • zadruge (zadruga z.o.o., zadruga z.b.o., zadruga, zadruga v zasebni lasti, zadružna enota, kmetijska zadruga, obrtna zadruga, stanovanjska zadruga);
 • zbornica (zbornica, gospodarska zbornica);
 • skladi (javni sklad, sklad);
 • društva (društvo, zveza društev);
 • ustanove (ustanova);
 • organizacije, kot so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah, organizirane kot:
 • samostojni podjetnik posameznik;
 • družba z omejeno odgovornostjo;
 • družba z neomejeno odgovornostjo;
 • delniška družba;
 • gospodarsko interesno združenje GIZ;
 • ostale organizacije, organizirane kot:
 • dobrodelna organizacija;
 • nevladna organizacija;
 • organ, organizacija širše lokalne skupnosti;
 • študentska organizacija;
 • agrarne, pašne in vaške skupnosti;
 • druge skupnosti;
 • krajevna skupnost, druge ožje lokalne skupnosti;
 • lokalna skupnost;
 • narodnostna skupnost;
 • javna agencija;
 • javno podjetje.

 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu PF1.2.1

 • Mikro,
 • Mala,
 • Srednja,
 • Velika.

Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah, Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme in iz Priloge I Ribiške uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana
prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: 
Vlagatelj vlogo odda do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 31. 1. 2020,
2. rok do 28. 2. 2020,
3. rok do 31. 3. 2020,
4. rok do 30. 4. 2020.

Dodatne informacije:
Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 ali pošljejo vprašanje na elektronski naslov info at-no-spam regionalnisklad dot-no-spam si.

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem