KORONA FINANCIRANJE: Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1)

Datum objave: 11. 5. 2020
Razpis

Namen financiranja:

Podjetja lahko sredstva kredita namenijo enemu izmed navedenih namenov:

1. Naložbe v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo:

 •  gostinskih namestitvenih zmogljivosti: hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, počitniških domov in letovišč, turističnih kmetij s sobami, planinskih domov in mladinskih prenočišč, avtokampov in taborov;
 •  turistične infrastrukture: športnega, »outdoor«, poslovnega in zdraviliškega turizma;
 •  turističnih znamenitosti: kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti, tematskih in zabaviščnih parkov, botaničnih vrtov.

2. Obratni kapital, ki obsega:

 • nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga;
 • stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod pogojem, da kreditojemalec vprvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020;
 • stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu).

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci: 

 • Podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti in nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • Podjetje ob oddaji vloge z isto davčno številko posluje vsaj 2 leti in je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.
 • Veliko podjetje je po metodologiji SID banke razvrščeno najmanj v bonitetni razred B-.
 • Za dejavnost gostinstva se šteje podjetje, ki je po SKD 2008 razvrščeno v dejavnost I: Gostinstvo.
 • Za dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev se šteje podjetje, ki je po SKD 2008 razvrščeno v dejavnost N 79.1.
 • Podjetje ne opravlja primarne kmetijske dejavnosti.

Kdo lahko pridobi kredit:

 • Samostojni podjetnik.
 • Malo ali srednje veliko podjetje.
 • Veliko podjetje.
 • Zadruga.

Program vam omogoča:

 • Kredit v višini od 100.000 € do 20.000.000 € na projekt, ko gre za naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo turističnih objektov. Ročnost v tem primeru znaša od 6 do 30 let.
 • Kredit za obratni kapital v višini od 100.000 € do 7.000.000 € na kreditojmalca v primeru MSP oziroma do 20.000.000 € za velike samostojne podjetnike, velika podjetja oz. zadruge z ročnostjo od 2 do 12 let.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
 • Obrestno mero, ki je praviloma nižja od tržnih (shema de minimis).
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti in ne več kot 5 let.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Višina kredita:

 • Od 100.000€ do 20.000.000 € na projekt ko gre za naložbo.
 • Od 100.000 do 7.000.000 (na MSP) oziroma do 20.000.000 (na velike samostojne podjetnike, velika podjetja in zadruge) na kreditojemalca za obratni kapital.
 • Financiranje do 85% celotnih stroškov.

Rok: Do porabe sredstev

Informativna zloženka
Dokumentacija

Povezava do financiranja
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem