Javni poziv 78FS-PO19 Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih

Datum objave: 3. 1. 2020
Razpis

Predmet javnega poziva:
Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki

  • nepovratnih sredstev in/ali
  • kredita z ugodno obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit), dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije. 

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

  • A - mobilnostni načrti
  • B - parkirišča za kolesa in kolesarnice
  • C - električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za službeno uporabo
  • D - polnilnice za električna vozila
  • E - polnilnice za vozila na vodik
  • F - prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času
  • G - registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Pogoji za sodelovaonje oz. upravičeni vlagatelji:
Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini. Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: 
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Dodatne informacije: 
Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad at-no-spam ekosklad dot-no-spam si

Povezava do poziva

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem