Javni poziv ZERO500 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb

Datum objave: 6. 7. 2020
Razpis

Predmet javnega poziva: 
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom, ki bivajo v gospodinjstvih z nizkimi prihodki, za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb
na celotnem območju Republike Slovenije skladno s tem javnim pozivom (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).

Cilji javnega poziva so:
– zmanjševanje energetske revščine v gospodinjstvih socialno šibkih občanov,
– povečati energijsko učinkovitost stavb,
– izboljšati socialni status in življenjske pogoje vseh članov gospodinjstva,
– prispevati k zmanjševanju onesnaženosti zraka in
– ozaveščanje občanov o pomenu učinkovite rabe energije.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za investicije v ukrepe, ki se bodo začele izvajati po podpisu pogodbe, katera se na podlagi izdane odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada, j.s. (v nadaljnjem besedilu: odločba) sklene med vlagateljem, izvajalcem posameznega ukrepa in Eko skladom, j.s. (v nadaljnjem besedilu: tripartitna pogodba).

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za investicije v naslednje ukrepe:

  • A. toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
  • B. toplotna izolacija zunanjih sten,
  • C. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,
  • D. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,
  • E. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko,
  • F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni prijavitelji: 
Na javni poziv lahko kandidira vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • 1. je polnoletni državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
  • 2. ima prijavljeno stalno prebivališče in dejansko živi na naslovu stavbe, kjer se bo investicija izvajala;
  • 3. in drugi pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo. 

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok:
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe  sredstev, vendar ne kasneje kot 31. 12. 2020. V primeru razdelitve oziroma prerazporeditve razpisanih sredstev pred zadnjim dnem za oddajo vloge bo zaključek javnega poziva objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada, j.s.

Dodatne informacije:
Vprašanja v zvezi s pripravo vlog in pojasnila o javnem pozivu se lahko pošljejo na e-naslov: zero500 at-no-spam ekosklad dot-no-spam si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Eko sklada, j.s. www.ekosklad.si

Povezava do poziva (Uradni list RS, stran 1433)
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem