Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020,2021

Datum objave: 19. 10. 2020
16. 10. 2020; 23. 10. 2020; 30. 10. 2020; 06. 11. 2020; 05. 01. 2021; 25. 02. 2021; 08. 04. 2021; 27. 05.2021; 09. 09. 2021; 28. 10. 2021; 07. 12. 2021
Razpis

Predmet javnega razpisa: 
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. 

Cilji javnega razpisa so:
- ohranitev delovnih mest,
- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
- spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
- omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se  kaže predvsem v:

  • - ročnosti kredita,
  • - možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • - brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • - nižjih zavarovalnih zahtevah.

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni vlagatelji: 
Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

  • a) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja,
  • b) je ustanovljen in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD1)
  • c) na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID19;
  • d) in druge pogoje v skaldu z razpisno dokumentacijo. 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: 
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:
- v letu 2020: 16. 10., 23. 10., 30. 10. in 06. 11.
- v letu 2021: 05. 01., 25. 02., 08. 04., 27. 05., 09. 09., 28. 10. in 07. 12.

Dodatne informacije: 
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 88, (02) 234 12 74, (02) 234 12 42 in (02) 234 12 64 ali na e-naslovu bostjan dot-no-spam vidovic at-no-spam podjetniskisklad dot-no-spam si.

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem