Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Datum objave: 20. 7. 2020
2. 9. 2020; 11. 11. 2020; 15. 2. 2021; 15. 5. 2021; 15. 9. 2021
Razpis

Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s Prilogo I (Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008) Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:
- oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
- oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok:
Roka za predložitev vlog so 2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021.

Dodatne informacije:
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 53, (02) 234 12 72 in (02) 234 12 64 ali na naslovu pošte bostjan dot-no-spam vidovic at-no-spam podjetniskisklad dot-no-spam si.

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem