Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022«

Datum objave: 8. 7. 2019
05.10.2019
Razpis

Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev, v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni vlagatelji: 
Splošni pogoji za kandidiranje so:
Prijavitelj/partnersko podjetje se kot mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji. Prijavitelj/partnerska podjetja ustreza definiciji MSP, v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Rok:
Rok za oddajo vlog je 5. 10. 2019.

Dodatne informacije: 
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov partnerstva2020 at-no-spam spiritslovenia dot-no-spam si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/.

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem