Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1

Datum objave: 5. 8. 2020
24.08.2020; 09.10.2020
Razpis

Namen javnega razpisa: 
Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
• ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
                        o Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.


Upravičeno območje projektov po podprogramu B1.1
• Problemsko območje (obmejno in občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje): Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci:   

Upravičeni vlagatelji po podprogramu B1.1
• Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot,
• pravna oseba,

 •  družba z neomejeno odgovornostjo,
 •  komanditna družba,
 •  družba z omejeno odgovornostjo,
 •  delniška družba,
 •  komanditna delniška družba,
 •  evropska delniška družba,
 •  gospodarsko interesno združenje,
 •  evropsko gospodarsko interesno združenje,
 •  fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,

• Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot,

 •  zadruga,
 •  zadružna zveza.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 01.01.2018.

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Rok: 
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 24.08.2020,
2. rok do 09.10.2020.  

Povezava do razpisa

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1 (Uradni list št. 118/2020 z dne 4.9.2020)

 


 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem