Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje podjetniških projektov - PF3

Datum objave: 6. 7. 2020
27.7.2020; 31.8.2020; 21.9.2020; 19.10.2020; 16.11.2020
Razpis

Namen javnega razpisa: 
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
• premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za Evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

  • o Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij.

Upravičeno območje projektov po podprogramu PF3.2
• Celotno območje Republike Slovenije (višina razpoložljivih sredstev 1.000.000,00 EUR)

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci:
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
• pravna oseba: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje;
• fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost: samostojni podjetnik;
• Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 01.07.2019.
Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga
za črpanje.

Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu PF3.2
• Mikro
• Mala
• Srednja
• Velika

Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah.
Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer

  • 1. rok do 27.07.2020,
  • 2. rok do 31.08.2020,
  • 3. rok do 21.09.2020,
  • 4. rok do 19.10.2020,
  • 5. rok do 16.11.2020.

Dodatne informacije: 
Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. št. 01 836 19 53.

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem