Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1

Datum objave: 6. 7. 2020
27.07.2020; 31.08.2020; 21.09.2020; 19.10.2020; 16.11.2020
Razpis

Namen javnega razpisa:
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju RepublikeSlovenije, ki zasleduje cilj
• premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za Evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu: 

  • Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij.

Upravičeno območje projektov po podprogramu PF1.2
• Celotno območje Republike Slovenije (višina razpoložljivih sredstev 3.000.000,00 EUR)

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci: 

Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot:
• Zavodi: javni zavod, zavod, zavod v zasebni lasti, javni gospodarski zavod, javni raziskovalni zavod, zavod v družbeni lasti, skupnost zavodov;
• Zadruge: zadruga z.o.o., zadruga z.b.o., zadruga, zadruga v zasebni lasti, zadružna enota, kmetijska zadruga, obrtna zadruga, stanovanjska zadruga;
• Zbornica: zbornica, gospodarska zbornica;
• Skladi: javni sklad, sklad;
• Društva: društvo, zveza društev;
• Ustanove: ustanova;
• Organizacije, kot so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah, organizirane kot: družba z omejeno odgovornostjo, družba z neomejeno odgovornostjo, delniška družba, gospodarsko interesno združenje GIZ;
• Ostale organizacije, organizirane kot: dobrodelna organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija, narodnostna skupnost, javna agencija, javno podjetje.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 01.07.2019.
Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu PF1.2

  • Mikro
  • Mala
  • Srednja
  • Velika

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer

  • 1. rok do 27.07.2020,
  • 2. rok do 31.08.2020,
  • 3. rok do 21.09.2020,
  • 4. rok do 19.10.2020,
  • 5. rok do 16.11.2020.

Dodatne informacije: 
Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. št. 01 836 19 53.

Povezava do razpisa 
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem