Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

Datum objave: 5. 9. 2019
16.12.2019
Razpis

Predmet javnega razpisa: 
Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela  mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster) . Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/. 

Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019 (v nadaljevanju: razpis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA , v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami  v obliki svetovanja podjetjem. 

EUREKA je mednarodna mreža, ki je bila ustanovljena leta 1985, za podporo tržno usmerjenim raziskovalno-razvojnim in inovativnim projektom industrije, raziskovalnih centrov in univerz na vseh tehnoloških področjih. Geslo EUREKA mreže se glasi: »Inovativnost preko meja. Dvigovanje produktivnosti in konkurenčnosti evropskega gospodarstva preko tehnologije. Krepitev nacionalnih ekonomij na mednarodnem trgu in krepitev osnove za trajnostno blaginjo in zaposlovanje «. 

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno - razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4. 

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci: 
Upravičenci/ciljna skupina (v nadaljevanju: upravičenci) so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena ZGD-1 in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v 5. točki razpisa.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 
Rok za oddajo vlog na javni razpis v letu 2019 je 16. 12. 2019. Rok se navezuje na zasedanje Odbora Visokih predstavnikov Eureka, ki bo v marcu 2020, kar je potrebno upoštevati pri določanju začetka trajanja projekta oziroma načrtovanju finančne konstrukcije projekta. 

Dodatne informacije: 
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav/vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so interesentom dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov eureka-eurostars dot-no-spam mgrt at-no-spam gov dot-no-spam si. Zaradi javne objave bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. 

Povezava do razpisa


 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem