Javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1

Datum objave: 30. 3. 2021
9.4.2021; 30.4.2021; 31.5.2021; 30.6.2021; 31.8.2021
Razpis

Namen razpisa: 
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v kmetijstvu in gozdarstvu, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci: 
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo, razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana odločba o neodobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno odstopil od vloge.
4. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
5. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba – kmet, mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00. Predložiti mora Izpis Sisbon (pridobljen pri banki), ki ni starejši od treh mesecev od datuma
oddaje vloge, Izpis transakcijskega računa z opisanimi nameni prilivov in pologov za obdobje enega leta, pri čemer se upošteva enoletni promet – vključno s prometom zadnjega prejetega izpiska pred oddajo vloge
in kopije morebitnih (posojilnih, leasing) pogodb in/ali stanj posojil pridobljenih s strani drugih posojilodajalcev, v kolikor obveznosti niso razvidne iz Sisbona. V kolikor vlagatelj pri izračunu kreditne sposobnosti uveljavlja tudi
prihodke članov kmetijskega gospodarstva, mora tudi zanje priložiti vsa predhodno navedena dokazila, kot so zahtevana za vlagatelja.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok:
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 9. 4. 2021,
2. rok do 30. 4. 2021,
3. rok do 31. 5. 2021,
4. rok do 30. 6. 2021,
5. rok do 31. 8. 2021

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem