Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023

Datum objave: 5. 8. 2019
09.09.2019
Razpis

Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov/projektov podpornega okolja za razvoj nevladnih organizacij, skladno z osmo in deveto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Javni razpis je razdeljen na tri ločene sklope:

  • sklop A: horizontalna mreža,
  • sklop B: regionalna stičišča in
  • sklop C: mreža za prostovoljstvo.

Specifike vsakega posameznega sklopa so določene v besedilu javnega razpisa, v kolikor teh specifik ni, veljajo določbe javnega razpisa za vse tri sklope enako 

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni vlagatelji: 

Vsak prijavitelj mora, ne glede na sklop, na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
2. je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
3. je imel v letu 2018 najmanj 50.000 EUR prihodka,
4. je imel na dan 1. 1. 2019 zaposleni vsaj dve osebi za polni ali krajši delovni čas,
5. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
6. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
7. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
8. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).

Sklop A
Prijavitelj, ki se prijavlja na sklop A, mora dodatno izpolnjevati pogoj:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v prvem odstavku 24. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) – je nevladna organizacija, ki na nacionalni ravni združuje nevladne organizacije iz različnih vsebinskih področij delovanja in izvaja dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij na nacionalni ravni.

Sklop B
Prijavitelj, ki se prijavlja na sklop B, mora dodatno izpolnjevati pogoje:
2. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v drugem odstavku 24. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18) – je nevladna organizacija, ki na ravni razvojne regije, kot jo določa zakon, ki ureja skladen regionalni razvoj, ali na ravni več občin, ki predstavljajo zaključeno prostorsko celoto, združuje nevladne organizacije iz različnih vsebinskih področij delovanja in izvaja dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij na ravni svojega delovanja.
3. ima sedež v statistični regiji NUTS 3 (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska, Goriška, Obalno-kraška), v kateri bo izvajal program/projekt.
4. prijavitelji iz Podravske, Savinjske, Osrednjeslovenske, Gorenjske in Jugovzhodne Slovenije morajo imeti obvezno vsaj enega partnerja, ki mora imeti sedež v upravni enoti, ki ima sedež v regiji, v kateri se izvaja program/projekt. Obenem partner ne sme imeti sedeža v isti upravni enoti kot prijavitelj.

Sklop C
Prijavitelj, ki se prijavlja na sklop C, mora dodatno izpolnjevati pogoj:
5. je vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
6. na nacionalni ravni združuje nevladne organizacije z različnih področij prostovoljstva.

Razpisnik: Ministrstvo za javno upravo

Rok:
Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je 38 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 9. septembra 2019.

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem