Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021

Datum objave: 20. 4. 2021
Razpis

Namen javnega razpisa: 

Namen »Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021« (v nadaljevanju JR ASI 2021) je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti. 

Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je podjetjem sofinancirati aktivnosti v okviru izvedbe projektov, in sicer:

  • SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (v nadaljevanju strategija); K pripravi in oddaji strategije je zavezan vsak vlagatelj, ki ima 10 ali več zaposlenih2 , saj analiza stanja

in potreb po znanjih in kompetencah v podjetju predstavlja strateški pristop podjetja k razvoju kadrov. 

  • SKLOP B: Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih:
  1. B1 izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih (aktivnost ni sofinancirana),
  2. B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
  3. B3 usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja),
  4. B4 usposabljanja s področja digitalnih kompetenc. 

Projekti se bodo izvajali v dveh programskih območjih v obsegu:
- kohezijska regija Vzhodne Slovenije (v nadaljevanju KRVS): 60 odstotkov sredstev in
- kohezijska regija Zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS): 40 odstotkov sredstev. 

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni vlagatelji: 

  • organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah in so vpisane v poslovno/sodni register vsaj 12 mesecev pred dnevom objave JR ASI 2021;
  • imajo najmanj 5 zaposlenih, od tega 3 starejše (50 let ali več na dan objave JR ASI 2021);
  • ni podpisal pogodbe za prejem sredstev na JP ASI 2017 in JP ASI 2019;
  • z zaprošenimi sredstvi ne bo presegel dovoljenega zneska za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis,« v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu.

Razpisnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Rok: Vlagatelj lahko odda vlogo v roku od 19. 4. 2021 od 8.00 ure do 23. 4. 2021 do vključno 16.00 ure. 

Dodatne informacije: 
Za kakršna koli dodatna pojasnila ali ob morebitnih tehničnih težavah se lahko vlagatelji obrnejo na sklad vsak delovni dan od 9. do 15. ure po telefonu 01 / 43 45 879 ali po e-pošti asi at-no-spam sklad-kadri dot-no-spam si.

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacije javnega razpisa lahko vlagatelji zahtevajo izključno na e-naslovu: asi@sklad-kadri.si.

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem