Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2020, JR-PRS2020

Datum objave: 30. 12. 2019
24.01.2020
Razpis

Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2020, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov
romske skupnosti v družbo, prispevajo k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanju njihovega položaja ter prispevajo k odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.

Sofinancirani bodo programi aktivnosti:
a) namenjeni spodbujanju vključevanja romskih otrok in mladih v lokalnih okoljih v programe predšolske vzgoje, programe osnovnošolskega, srednješolskega (vključno s poklicnim) in univerzitetnega izobraževanja, spodbujanju uspešnega zaključevanja programov izobraževanja in odpravljanja pojava osipništva ter promociji izobraževanja kot vrednote in gonilne sile razvoja posameznika in skupnosti;
b) namenjeni spodbujanju aktivacije pripadnic in pripadnikov romske skupnosti, še posebej romskih žensk in mladih v lokalnih okoljih, za približevanje trgu dela preko spodbujanja vključevanja v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja, spodbujanju razvoja programov za izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti (npr. oblikovanje novih, inovativnih programov itd.) in promociji zaposlovanja kot vrednote in gonilne sile zagotavljanja
boljših življenjskih pogojev posameznika ter posledično razvoja skupnosti;
c) namenjeni ozaveščanju otrok in mladih iz večinske skupnosti ter zaposlenih v javni upravi in pravosodnih organih o prisotnosti romske skupnosti, njeni kulturi in jezikovni sestavi ter pomenu za slovenski prostor,
s ciljem približevanja in odpravljanja predsodkov ter stereotipov;
d) namenjeni usposabljanju predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti, predstavnic in predstavnikov društev in ostalih aktivistk in aktivistov iz vrst romske skupnosti;
e) namenjeni zagotavljanju pomoči društvom pri prijavi na razpise na različnih področjih, tako tistih, namenjenih izključno romski skupnosti, kot tudi tistih, namenjenih vsem nevladnim organizacijam.

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni vlagatelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • predstavljajo zvezo društev v Republiki Sloveniji, v katero se združujejo pripadniki romske skupnosti in je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje najmanj pet romskih društev
  • in druge pogoje. 

Razpisnik: Svet romske skupnosti Republike Slovenije

Rok: Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 24. 1. 2020. 

Dodatne informacije:
Prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer po telefonu na številko 02/526-13-04, od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslov: rskupnost at-no-spam siol dot-no-spam net.

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem