Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti – ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020

Datum objave: 15. 4. 2019
13.5.2019
Razpis

Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.

Upravičena območja, na katerih bo možno sofinanciranje izvajanja projektov so:
Na narodno mešanih območjih z madžarsko narodno skupnostjo v naslednjih naseljih:

  • v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,
  • v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/Kapornak,
  • v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/Szerdahely,
  • v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsölakos, Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu,Pince/ Pince, Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyetryános, Kapca/Kapca, Kot/ Kót in
  • v občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni vlagatelji: 
So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 - UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in izpolnjujejo še naslednje pogoje:
- več o pogojih v razpisni dokumentaciji. 

Razpisnik: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

Rok:
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov PMSNS, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Glavna ulica-Fő utca 124, 9220 Lendava-Lendva, je 13. 5. 2019. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig). 

Dodatne informacije: 
PMSNS bo odgovarjal na vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom le, če jih bo prejel pisno na elektronski naslov: sabo dot-no-spam livia at-no-spam muravidek dot-no-spam si.

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem