JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE NALOŽB V GOSPODARSTVU NA OBMOČJU, KJER ŽIVIJO PRIPADNIKI AVTOHTONE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LETO 2021 - UKREP 1 PROGRAMA SPODBUJANJA GOSPODARSKE OSNOVE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI 2021-2024 (JR PMSNS-MMÖNK - UKREP 1/2021)

Datum objave: 5. 5. 2021
31.5.2021
Razpis

Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024.

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci: 
Upravičeno območje javnega razpisa je programsko območje Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (v nadaljevanju: program). Sofinanciranje izvajanja projektov je možno na narodnostno mešanih območjih, in sicer:

- v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,

- v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/Kapornak,

- v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka

vas/Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/Szerdahely,

- v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/

Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške

gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/

Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsölakos, Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu,Pince/ Pince,

Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/

Gyetryános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in

- v občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.

UPRAVIČENCI: So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD1 (Uradni list RS, št. 65/09 - UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15,15/17 in 22/19) in izpolnjujejo še pogoje IZ RAZPISA.

Rok: 31.5.2021

Dodatne informacije: 

PMSNS bo odgovarjal na vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom le, če jih bo prejel pisno na elektronski naslov: sabo dot-no-spam livia at-no-spam muravidek dot-no-spam si.

Povezava do razpisa: NA TEJ POVEZAVI
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem