Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

Datum objave: 30. 9. 2019
28.10.2019; 25.11.2019; 06.01.2020
Razpis

Namen razpisa: 
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v podjetništvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

 • spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:
 • pozitiven učinek na konkurenčnost,
 • spodbujanje zaposlitvenih možnosti

Podprogram B1.1 - Projekti v gospodarstvu – po pravilih državnih pomoči

Cilji vlagatelja po podprogramu B1.1
Cilji vlagatelja so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več njih) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več njih). Cilji vlagatelja so sledeči:

 • za ukrep Pozitivni učinek na konkurenčnost:
 • vzpostavitev novih tehnologij,
 • posodobitev tehnologije,
 • uvedba novih proizvodov/storitev,
 • izboljšava proizvodnje,
 • povečanje dodane vrednost izdelka,
 • širitev na nove trge,
 • uvedba novih tržnih pristopov.
 • za ukrep Spodbujanje zaposlitvenih možnosti:
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
 • uvedba novih delovnih mest,
 • ohranitev delovnih mest.

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni vlagatelji: 
Upravičeni vlagatelji po podprogramu B1.1
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, in sicer:

 • družba z neomejeno odgovornostjo,
 • komanditna družba,
 • družba z omejeno odgovornostjo,
 • delniška družba,
 • komanditna delniška družba,
 • evropska delniška družba,
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot

 • zadruga,
 • zadružna zveza.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2017.

Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu B1.1
Najnižja zaprošena višina posojila mora znašati 20.000,00 EUR, najvišja višina zaprošenega posojila pa 1.500.000,00 EUR.

Posojilni pogoji po podprogramu B1.1
Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,60% do 0,90% letno, vse glede na koeficient razvitosti občine za leto 2019. 
 

Podprogram B1.2 – Projekti v gospodarstvu – izven pravil državne pomoči
Cilji vlagatelja po podprogramu B1.2
Cilji vlagatelja so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več njih) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več njih). Cilji vlagatelja so sledeči:

 • za ukrep Pozitivni učinek na konkurenčnost:
 • vzpostavitev novih tehnologij,
 • posodobitev tehnologije,
 • uvedba novih proizvodov/storitev,
 • izboljšava proizvodnje,
 • povečanje dodane vrednost izdelka,
 • širitev na nove trge,
 • uvedba novih tržnih pristopov.
 • za ukrep Spodbujanje zaposlitvenih možnosti:
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
 • uvedba novih delovnih mest,
 • ohranitev delovnih mest.

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni vlagatelji: 
Pogoji po podprogramu B1.2 – Projekti v gospodarstvu – izven pravil državne pomoči

Upravičeni vlagatelji po podprogramu B1.2
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot

 • pravna oseba, in sicer:
 • družba z neomejeno odgovornostjo,
 • komanditna družba,
 • družba z omejeno odgovornostjo,
 • delniška družba,
 • komanditna delniška družba,
 • evropska delniška družba,
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:

 • zadruga,
 • zadružna zveza.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2017.

Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu B1.2
Najnižja zaprošena višina posojila mora znašati 20.000,00 EUR, najvišja višina zaprošenega posojila pa 1.500.000,00 EUR.

Posojilni pogoji po podprogramu B1.2
Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek od 0,60% do 0,80% letno, vse glede na koeficient razvitosti občine za leto 2019.

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Rok:
Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, in sicer:

 • 28. 10. 2019,
 • 25. 11. 2019,
 • 6. 1. 2020.

Dodatne informacije: 
Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 ali pošljejo vprašanje na elektronski naslov: info at-no-spam regionalnisklad dot-no-spam si .

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem