Javni razpis za za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«

Datum objave: 26. 2. 2021
23. 4. 2021; 10. 9. 2021
Razpis

Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in/ali storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari.
 
Demonstracijski projekt za namene tega razpisa vključuje/predstavlja razvoj, vzpostavitev, preizkušanje, ocenjevanje, uporabo in razširitev ukrepov ter metodologij, ki so tehnološko ali družbeno inovativne in bi ga bilo možno, z ustrezno prilagoditvijo, uporabiti širše oziroma za drugačne potrebe. Projekt mora biti že od samega začetka izdelan tako, da bo prikazal, ali uporabljene tehnike in metode delujejo že v okviru projekta. Končni rezultat projekta mora biti rešitev, ki deluje v praksi  ter služi kot referenčna rešitev za predstavitve zainteresirani javnosti.

V okviru projektov se vzpostavijo demonstracijske rešitve, testirajo njihove značilnosti in pridobijo povratne informacije, s katerimi bodo mesta in skupnosti reševala dejanske potrebe iz lokalnega okolja. Aktivnosti vključujejo razvoj, izdelavo, najem, nakup, prilagoditve, testiranje, vzpostavitev in demonstracijsko delovanje v času trajanja projekta ter promocijo rešitev. Z razpisom se spodbuja uporaba novih oziroma izboljšanih inovativnih storitev, tehnologij in delovnih procesov v realnem okolju uporabnika. Prikazane naj bodo možnosti razširjanja rešitve na večji obseg in nadaljnjega razvoja funkcionalnosti. 

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni prijavitelji: 
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so občine v Republiki Sloveniji, združene v posamezni konzorcij. 

Razpisnik: Ministrsto za javno upravo

Rok:

Vloga mora biti predložena v enem elektronskem izvodu na e-nosilcu podatkov, v Wordovi oziroma Excelovi obliki ter v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci razpisne dokumentacije in v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem razpisne dokumentacije z vidno oznako »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov ministrstva (Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana) pa mora prispeti najpozneje do izbranih rokov za oddajo vlog, ki sta: 
- 23. 4. 2021 do 12.ure,
- 10. 9. 2021 do 12. ure.


Dodatne informacije: 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/javne-objave/. Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih informacij v zvezi s tem javnim razpisom in z razpisno dokumentacijo je vodja razpisne komisije mag. Jurij Dolžan, na voljo vsak dan med 10. in 11. uro na telefonski številki 01/ 478 4765. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: PMIS dot-no-spam mju at-no-spam gov dot-no-spam si

Povezava do razpisa 

Povezava do spletnega informativnega dneva javnega razpisa 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem