KORONA FINANCIRANJE: Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19

Datum objave: 11. 5. 2020
Razpis

Namen financiranja:
Kreditojemalec, na čigar poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oz. opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja COVID-19, lahko sredstva nameni za kritje:

 • nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
 • nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga;
 • stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020

Program vam omogoča: 

 • Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (na MSP) oziroma do 12 milijonov (na veliko podjetje).
 • Ročnost kredita od 2 do 12 let.
 • Moratorij do ½ ročnosti kredita.
 • Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis).
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci:

 • Podjetje z isto davčno številko posluje najmanj 2 leti in je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.
 • Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji.
 • Podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti.
 • Veliko podjetje po metodologiji SID banke uvrščeno najmanj v bonitetni razred B-.
 • Kredit se ne nameni za opravljanje primarne kmetijske proizvodnje, proizvodnje, predelave in trženja ribiških proizvodov, proizvodov iz ribogojstva ali za nakup vozil za cestni prevoz tovora.

Upravičenci

 • MSP in velika podjetja.

Višina kredita

 • Od 100.000 € do 7.000.000 € (na MSP).
 • Od 100.000 € do 12.000.000 € (na veliko podjetje).

Razpisnik: SID Banka

Rok: Do porabe sredstev

Informativna zloženka
Razpisna in ostala dokumentacija

Povezava do financiranja
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem