P7C-2 2021 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije Covid 19 ma gospodarstvo

Datum objave: 4. 1. 2022
25.1.2022; 25.2.2022; 25.3.2022
Razpis

Predmet javnega razpisa:
Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada.
Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost in jo tudi opravljajo, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti - SKD2008 (Ur. l. RS, št. 69/07 in Ur. l. RS, št. 17/08):

 • I55.1 - Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;
 • I55.2 - Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
 • I55.3 - Dejavnost avtokampov, taborov;
 • I56 - Dejavnost strežbe jedi in pijač;
 • N79 - Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
 • N82.3. - Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
 • R90 - Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
 • H49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci: 
Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki,
zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu;
b) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji;

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: 
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:

 • 25.01.2022 do 14.00 ure,
 • 25.02.2022 do 14.00 ure,
 • 25.03.2022 do 14.00 ure. 

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem