P7R 2020 Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Datum objave: 11. 1. 2021
01.02.2021;01.03.2021; 01.04.2021; 01.05.2021; 01.06.2021; 01.07.2021; 01.09.2021; 01.10.2021
Razpis

Predmet javnega razpisa: 
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:

  • - ohranitev delovnih mest,
  • - spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • - spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.
Skladno z določbami prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in 4. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20) so v obmejna problemska območja uvrščene občine:
 Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče -Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni prijavitelji: 
Sklad lahko odobri mikrokredit v okviru dopustnih pogojev financiranja pravni osebi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) in ki izpolnjuje vse naslednje pogoje (kreditojemalec):
a) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja;
b) je organizirana kot gospodarska družba, zadruga z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetnik posameznik in gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu;
c) ima na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev;
d) se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo3 na obmejnem problemskem območju,
in drugi pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo

Razpisnik:  Slovenski podjetniški sklad

Rok: Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na eportal Sklada: 
01.02.2021, 01.03.2021, 01.04.2021, 01.05.2021, 01.06.2021, 01.07.2021, 01.09.2021 in 01.10.2021.

Dodatne informacije: 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Sklada www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 88, (02) 234 12 74, (02) 234 12 42 in (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan dot-no-spam vidovic at-no-spam podjetniskisklad dot-no-spam si

Povezava do razpisa
 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem