Posojila za obmejna problemska območja

Datum objave: 21. 7. 2021
25.10.2021
Razpis


Razpisnik:  Slovenski regionalno razvojni sklad

NAMEN IN CILJ RAZPISA:

Namen razpisa je dodeljevanje razvojnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilje spodbujanje gospodarstva na obmejnih problemskih območjih, ki ustreza naslednjim ukrepom:

 • pozitivni učinek na konkurenčnost,
 • spodbujanje zaposlitvenih možnosti, 
 • varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

UPRAVIČENCI:

Upravičena velikost vlagatelja:

 MSP in velika podjetja. 

Upravičeno območje projektov:

Obmejno problemsko območje je območje naslednjih občin: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
 • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov.
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov.
 • Nova oprema.
 • Rabljena oprema (samo MSPji).
 • Novi delovni stroji.
 • Rabljeni delovni stroji.
 • Neopredmetena sredstva.

POGOJI KREDITA

 • Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR.
 • Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 33.335,00 EUR 
 • Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25,00%.
 • Obrestna mera je fiksna, in sicer 0,01% letno.
 • Glavnico posojila se vrača mesečno.
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo polletno (30. 6. in 31. 12.).
 • Skupna doba vračanja: 120 mesecev. 
 • Moratorij: do 60 mesecev.

ROK ZA ODDAJO VLOGE:

 • do 2.8.2021
 • do 20.9.2021
 • do 25.10.2021

Spletna stran razpisa.

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem