Aktualno programsko obdobje 2014–2020

Regionalni razvojni program 2014–2020

Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2014-2020 je temeljni programski dokument na regionalni ravni, s katerim se usklajujejo razvojni cilji v regiji ter določajo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.

Vizija, ki iz njega izhaja, se glasi: »Pomurje bo re(j)dno dobra slovenska pokrajina«, namen pa je regijo razvojno specializirati v smeri trajnostnih, integriranih in inovativnih rešitev na področjih prehrane in turizma, ki imata v primerjavi s preostalimi slovenskimi regijami in njeno širšo okolico tukaj primerjalno prednost.

Skladno z zastavljeno vizijo bo v letu 2020 Pomurje pokrajina, ki svojim prebivalcem in obiskovalcem s trajnostnim razvojem zagotavlja sonaravno bivanje z okoljem, visoko kakovost življenja in celosten razvoj lastnih potencialov.

Razvojno vizijo bo regija uresničevala s:

 • Podporo tehnološkemu razvoju, inovacij ter pospešenega prestrukturiranja gospodarstva in krepitvijo podjetništva

 • Spodbujanem vertikalnega in horizontalnega povezovanja in sodelovanja ter krepitvijo soodgovornosti za razvoj

 • Dvigom kakovosti turistične ponudbe, povečanjem njene prepoznavnosti in skupno promocijo

 • Spodbujanjem ustvarjalnosti in inovativnosti posameznikov

 • Zagotavljanjem zdravega življenjskega okolja in življenjskega sloga

 • Razvojem vrednot, identitete in kulturnih potencialov regije

 • Zagotovitvijo energetske samozadostnosti regije ter izboljšanjem stanja njene infrastrukturne opremljenosti

 • Zagotavljanjem lokalne (samo)oskrbe in dvigom ugleda kmetijstva

Podpirajo pa jo naslednji strateški cilji:

 • Strateški cilj 1: Razvoj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, temelječega na znanju, inovativnosti, podjetnosti, povezovanju in družbeni odgovornosti.
 • Strateški cilj 2: Povečanje preskrbe z zdravo, ekološko pridelano hrano iz lastnih virov.
 • Strateški cilj 3: Zagotovitev spodbudnega družbenega okolja, kjer vsi posamezniki stremijo k zdravju in v celoti razvijajo svoje potenciale.
 • Strateški cilj 4: Zagotovitev energetske samozadostnosti regije, izboljšanje stanja njene infrastrukturne opremljenosti ob varovanju njenih naravnih virov.
   

Regionalni razvojni program Pomurje 2014 2010 s prilogami (.zip)

Povzetek regionalnega razvojnega programa (.pdf)

Letno poročilo o izvajanju regionalnega razvojnega programa (.pdf)

Dogovor za razvoj regije

Dogovor za razvoj regije je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje regionalni razvojni program regije, potrdita pa ga minister za regionalni razvoj in predsednik razvojnega sveta regije. Dogovor vključuje ključne regijske in sektorske projekte za premagovanje razvojnih ovir, ki se prvenstveno navezujejo na razvojno specializacijo regije ter vire financiranja za njihovo uresničevanje.

Aktualen dogovor vsebuje 19 najpomembnejših regijskih projektov s področja spodbujanja podjetništva, regijskih kolesarskih povezav in oskrbe z zdravo pitno vodo.

Celotno besedilo Dogovora za razvoj Pomurske regije


Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo – poslovna infrastruktura  

PROJEKT NOSILEC PROJEKTA SKUPNA VREDNOST (v EUR)

Sredstva državnega proračuna (v EUR)

Sredstva evropske kohezijske politike (v EUR) Občinska sredstva (v EUR)
Gospodarska cona Turnišče Občina Turnišče 346.522,33  63.907,81  191.723,42  90.891,10 
Razširitev industrijsko poslovne cone Občina Lendava 330.000,00  51.480,00  205.920,00  72.600,00 
Ureditev Kmetijsko-poslovne cone Dobrovnik II. Faza Občina Dobrovnik 995.700,00  204.036,90  612.110,70  179.552,40 
Spodbujanje podjetništva v Naturi 2000 - Poslovna cona Vudina Občina Velika Polana

1.133.380,00 

185.800,00  743.200,00  204.380,00 
Severno obrtno industrijska cona – SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. In delno III. faze Mestna občina Murska Sobota 1.301.047,00  266.608,00  799.824,00 

234.615,00 

Podjetno nad izzive (PONI) Razvojni center Murska Sobota 1.031.850,00  154.777,50  877.072,50  /
Širitev poslovne cone Ljutomer* Občina Ljutomer 631.000,00  90.963,00  272.890,00  267.147,00 
Spodbujanje podjetništva na območju KP Goričko** Občina Šalovci 800.800,00  147.688,53  443.065,58  210.045,90 

*Odložni pogoj: pridobiti oz. vložiti dokumentacijo za gradbeno dovoljenje do 31.10.2019.
**Odložni pogoj: urediti lastništvo zemljišč in pridobiti oz. vložiti dokumentacijo za gradbeno dovoljenje do 31.12.2018.


Prednostna naložba 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti

PROJEKT NOSILEC PROJEKTA

SKUPNA VREDNOST (v EUR)

Sredstva državnega proračuna (v EUR) Sredstva evropske kohezijske politike (v EUR)

Občinska sredstva (v EUR)

Daljinska kolesarska povezava med Občino Tišina, Mestno občino Murska Sobota in sosednjimi občinami** Občina Tišina  111.517,44   16.103,86   64.415,44   30.998,14 
Kolesarsko omrežje Turnišče-Dobrovnik-Lendava Občina Dobrovnik 427.170,00  67.907,00  271.628,00  87.635,00 
Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje Občina Lendava 1.058.100,00 

97.166,43 

388.665,70  572.267,87 
Daljinska kolesarska povezava med Mestno občino Murska Sobota in Občino Puconci* Mestna občina Murska Sobota 775.937,00  44.625,16  178.500,62  552.811,22 
Ureditev kolesarske povezave Ljutomer – Cven* Občina Ljutomer 364.117,00  36.282,00  145.129,00  182.706,00 
Kolesarske poti Gornja Radgona Občina Gornja Radgona 238.799,92  19.947,99  79.791,94  139.059,99 
Južna kolesarska povezava v Občini Beltinci in Občini Črenšovci Občina Beltinci 902.164,27  112.725,62  450.902,48  338.536,17 
Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnci do naselja Vratja vas – 1. faza od naselja Črnci do konca naselja Žepovci Občina Apače 912.243,67  50.057,78  200.231,14  661.954,75 
Kolesarska steza Lendava – Velika Polana – Črenšovci Občina Velika Polana 1.194.521,22  126.114,57  504.458,28  563.948,37 

*Odstop od projekta v letu 2019. **Odstop od projekta v letu 2020.


Prednostna naložba 6.1. Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 2: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo

PROJEKT NOSILEC PROJEKTA SKUPNA VREDNOST (v EUR) Sredstva državnega proračuna (v EUR) Sredstva evropske kohezijske politike (v EUR) Občinska sredstva (v EUR) Druga javna sredstva (v EUR)
Nadgradnja vodovodnega sistema B Občina Rogaševci s 11 občinami in upravljalcem sistema B 33.975.595,00  4.143.485,00 

23.297.910,00 

1.355.781,00 

5.178.419,00 

Nadgradnja vodovoda sistema C-2. Faza

Občina Gornja Radgona s Občino Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici

7.025.792,64  851.188,35  4.823.400,65  745.891,31  605.312,33 

Bodite v koraku z novostmi:

Prijava
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem