Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovna in energetske učinkovitosti

Datum objave: 9. 12. 2019
Podjetništvo

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljnjem besedilu: MSP) s področja turizma. 

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Pogoji za sodelovanje oz. upravičeni vlagatelji: 
Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo . Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana preko lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD 2008):
a) 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
b) 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
c) 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
d) 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
e) 56.101 (restavracije in gostilne).

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Razpoložljiva sredstva: Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022.

Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost, Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 200.000,00 EUR, kolikor znaša največja intenzivnost državne pomoči, ki je določena s shemo državne pomoči de minimis, ob upoštevanju pogojev glede dodeljevanja pomoči enotnemu podjetju.
 

Rok: 
Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:
• Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020, 
• Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 31. 11. 2020,
• Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021.

Dodatne informacije: 
Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljene na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/. 
Vprašanja morajo prispeti na elektronski naslov gp dot-no-spam mgrt at-no-spam gov dot-no-spam si najkasneje do 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. V zadevo je potrebno navesti: Vprašanje za Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti. 

Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje 2 delovna dneva pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 

Več o javnem razpisu

Termine informativnih delavnic za predstavitev razpisa najdete na TEJ POVEZAVI. 

 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem