* še par dni za prijavo* Prijave za program PONI so zopet odprte! --> Rok za prijavo 30. 9. 2021

Datum objave: 27. 9. 2021
Novice
PONI podjetno nad izzive

Med ⏳ 1. 9. in 30. 9. 2021 ⏳ se lahko zopet prijaviš na razpis za priključitev že 4️⃣. skupini programa PONI, ki se nam bo pridružila z novembrom. 

Kaj je sploh PONI in kaj ponuja? 

Projekt PONI Pomurje je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki* v 4 mesecih zaposlitve na Razvojnem centru Murska Sobota, razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo.

Ponujamo ti

 • 4 - mesečno redno zaposlitev.
 • Podjetniška usposabljanja.
 • Mentorstvo in pomoč pri razvoju poslovne ideje ter izdelavi poslovnega načrta.
 • Delo s somišljeniki in mreženje s podjetniki.
 • Pomoč pri uresničitvi poslovne ideje.
 • Možnost individualnih izobraževanj.

Nekaj dokazov, da se imamo super, ampak tudi trdo delamo:

Kakšni so pogoji za vključitev v PONI Pomurje?

 • Poslovna ideja in želja po samostojni podjetniški poti.
 • Stalno ali začasno bivališče v eni izmed 27 občin Pomurske regije.
 • Še nisi bil-a vključen-a v katerokoli operacijo ali projekt Podjetno v svet podjetništva in projekt PONI, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, v Pomurski ali katerikoli drugi regiji oz. pri drugi regionalni razvojni agenciji.
 • Imaš poravnane vse zapadle obveznosti do države.
 • Oddaš prijavo na javni razpis samo v Pomurski regiji.
 • Na dan vključenosti v projekt imate izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na Razvojnem centru Murska Sobota.


Kako se lahko vključim v PONI Pomurje?

V projekt se lahko vključiš izključno preko prijave na javni razpis PONI Pomurje. Javni razpis je objavljen vsake 4 mesece.

⏳ Rok za prijavo na 4. javni razpis: 30. 9. 2021. ⏳

V 4. skupino PONI Pomurje bo vključenih do 12 udeležencev.


Kako poteka?

 • Prijaviš se na javni razpis za vključitev v projekt PONI Pomurje.
 • Za 4 mesece se zaposliš na Razvojnem centru Murska Sobota.
 • V času zaposlitve si pridobiš potrebna podjetniška znanja.
 • S pridobljenim znanjem svojo idejo spremeniš v poslovni model ter narediš odličen poslovni načrt.
 • Po koncu usposabljanja si pripravljen za uspešno podjetniško pot in ustanovitev podjetja.


Kako se prijavim?

 • Natančno preberi besedilo Javnega razpisa PONI Pomurje.
 • Izpolni Prijavni obrazec. Obrazce izpolnjuj v elektronski obliki!
 • V informativne namene preberi tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI Pomurje (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).
 • Natisni izpolnjene prijavne obrazce, jih podpiši ter jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi in izpis iz ZZZS ali ZPIZA glede prejšnjih delodajalcev) pošlji v skladu z navodili Javnega razpisa - ovojnica mora biti obvezno označena z opremo ovojnice (Priloga 1).


Kako in do kdaj lahko oddam prijavo? 

Prijavni obrazec s priloženim življenjepisom, fotokopijo dokazila o izobrazbi, izpisom iz ZZZS ali ZPIZ glede prejšnjih delodajalcev ter fotokopijo potrdila o prijavi začasnega bivališča (v primeru, da je to prijavljeno v Pomurski regiji) lahko:

oddate osebno na sedežu Razvojnega centra Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, 1. vhod, 3. nadstropje, najkasneje do dne 30. 9. 2021, do 12. ure.
pošljete priporočeno po pošti na naslov: Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota do dne 30. 9. 2021 (velja poštni žig tega dne). 


Kje dobim dodatne informacije?

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan med 8.00 in 15.00, na telefonski številki: +386 (0)5 908 11 40 ali 031 220 337 oz. elektronski pošti: info at-no-spam rcms dot-no-spam si.

ali

Potencialni prijavitelji bodo dodatne informacije o vsebini in poteku projekta lahko dobili tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim prijaviteljem.

Predstavitev bo predvidoma potekala v četrtek, 16. 9. 2021 preko spletne aplikacije MS Teams ali v živo v poslovnih prostorih Expano. Vsi zainteresirani se naj prijavijo na e-mail: info at-no-spam rcms dot-no-spam si. Povezavo do predstavitve, lokacijo in točen čas pričetka bomo sporočili 2 dni pred izvedbo predstavitve.

* V dokumentaciji uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.

Projekt je delno financiran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno s strani Republike Slovenije.

https://www.eu-skladi.si/

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem