Inclusive Border Cycling - IBC

Vključujoče obmejno kolesarjenje - socialno vključevanje z vrednotenjem dediščine na obstoječih kolesarskih poteh na oddaljenih obmejnih območjih podonavske regije

V zadnjih letih je bilo v Podonavju izvedenih več projektov, ki so razvijali kolesarske poti v čezmejnem kontekstu in jih vključevali v evropsko kolesarsko turistično omrežje - Evropska kolesarska pot Amazonka ob Muri in Dravi, Pot železne zavese (EuroVelo 13) ob nekdanji železni zavesi ali Donavska kolesarska pot (EuroVelo 6) ob Donavi.

Te kolesarske poti prečkajo podeželska, večinoma obrobna območja, ki se soočajo s številnimi socialno-ekonomskimi problemi, ki vplivajo na privlačnost in s tem na potencialni pozitivni lokalni in regionalni vpliv poti in z njimi povezanih gospodarskih dejavnosti. Projekt Vključujoče obmejno kolesarjenje želi te izzive reševati z inovativnimi načini socialnega vključevanja: z ovrednotenjem lokalnih kulturnih dobrin in s poudarkom na vključevanju ranljivih skupin v kolesarski turizem. 

Pilotne dejavnosti, ki temeljijo na endogenih virih - pripovedovanje zgodb ob poteh, vključevanje lokalno pridelane hrane in obrtnih znamk v ponudbo poti, prostovoljne akcije in pobude za vzdrževanje poti ter ustrezne kolesarske ponudbe, namenjene turistom srebrne generacije in mladini, skupaj s skupnimi nadnacionalnimi tržnimi in promocijskimi dejavnostmi naj bi pripeljale do dostopnejšega in vključujočega omrežja obmejnih kolesarskih poti z večjo evropsko sprejemljivostjo.

Projektni partnerji bodo sodelovali pri naslednjih nalogah:

  • valorizacija lokalne kulturne dediščine s pripovedovanjem zgodb in socialnim vključevanjem za krepitev privlačnosti in identitete poti - zgodbe bodo predstavljene v Kolesarski knjigi zgodb Podonavja in spletnem portalu zgodb;
  • vključevanje lokalnih proizvodov in njihovih blagovnih znamk v ponudbo trajnostnih turističnih poti za povečanje lokalnih prihodkov na podeželju;
  • oblikovanje vključujočega modela vzdrževanja poti, ki bo vključeval lokalne ranljive družbene skupine za krepitev identitete in lastništva poti na lokalni ravni;
  • predstaviti preizkušene vključujoče metode v priročniku s kompleksnimi predlogi za učinkovito in trajnostno socialno vključevanje ob kolesarskih poteh na oddaljenih obmejnih območjih;
  • pripraviti in preizkusiti pilotne medgeneracijske prostovoljske programe ter vključujoče turistične proizvode, prilagojene posebnim potrebam srebrne generacije in ranljivih skupin mladih, ki jih na kolesarskih poteh še ni, in tako oblikovati transnacionalni model vključujočih kolesarskih proizvodov;
  • pripraviti čezmejno strategijo trženja za obmejne kolesarske poti, ki bo obravnavala posebne izzive na podeželskih obmejnih območjih, s poudarkom na socialno vključujočem turizmu;
  • načrt prenosljivosti za podporo čezmejnih kolesarskih poti, ki nimajo skupne blagovne znamke, in skupno promocijo z ustreznimi smernicami;
  • uvedene bodo inovativne promocijske dejavnosti - npr. izziv za socialno vključujoče potovanje.

Partnerji:

V projektu sodeluje 16 projektnih partnerjev iz Madžarske, Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Romunije, Srbije, Moldavije in Avstrije:

•    Westpannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd., Hungary (vodilni partner);

•    CROST Regional Development Nonprofit Ltd, Hungary;

•    Iskriva, Institute for Development of Local Potentials, Slovenia;

•    Arctur computer engineering d.o.o., Slovenia;

•    Development centre Murska Sobota, Slovenia;

•    Koprivnica Križevci County, Croatia;

•    Tourism Board of Međimurje County, Croatia;

•    Association for Nature and Environment Protection Green Osijek, Croatia;

•    Ekopolis Foundation, Slovakia;

•    National Institute for Research and Development in Tourism, Romania;

•    Timis County Council, Romania;

•    Municipality of Apatin, Serbia;

•    City of Sombor, Serbia;

•    The Biosphere Reserve "Prutul de Jos", Moldova

•    Trail Angels GmbH, Austria;

•    Tourism Association Thermal- & Vulkanland, Austria.

Projekt IBC financira program Interreg Danube region, ki ga sofinancira Evropska unija.

Prednostna naloga projekta: Bolj socialno vključujoča Podonavska regija

Trajanje projekta v mesecih:  1. 1. 2024 – 30. 6. 2026

Skupna vrednost projekta: 2.737.194,00 €

Proračun Razvojnega centra Murska Sobota: 215.420,00 €. 

Rezultati so tisti, ki štejejo.
Pomagali vam bomo dobro opredeliti projektne cilje za kar najboljši izkoristek vloženega dela in sredstev.
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem