Aktualno programsko obdobje 2014–2020

Regionalni razvojni program 2014–2020

Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2014-2020 je temeljni programski dokument na regionalni ravni, s katerim se usklajujejo razvojni cilji v regiji ter določajo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.

Vizija, ki iz njega izhaja, se glasi: »Pomurje bo re(j)dno dobra slovenska pokrajina«, namen pa je regijo razvojno specializirati v smeri trajnostnih, integriranih in inovativnih rešitev na področjih prehrane in turizma, ki imata v primerjavi s preostalimi slovenskimi regijami in njeno širšo okolico tukaj primerjalno prednost.

Skladno z zastavljeno vizijo bo v letu 2020 Pomurje pokrajina, ki svojim prebivalcem in obiskovalcem s trajnostnim razvojem zagotavlja sonaravno bivanje z okoljem, visoko kakovost življenja in celosten razvoj lastnih potencialov.

Razvojno vizijo bo regija uresničevala s:

 • Podporo tehnološkemu razvoju, inovacij ter pospešenega prestrukturiranja gospodarstva in krepitvijo podjetništva

 • Spodbujanem vertikalnega in horizontalnega povezovanja in sodelovanja ter krepitvijo soodgovornosti za razvoj

 • Dvigom kakovosti turistične ponudbe, povečanjem njene prepoznavnosti in skupno promocijo

 • Spodbujanjem ustvarjalnosti in inovativnosti posameznikov

 • Zagotavljanjem zdravega življenjskega okolja in življenjskega sloga

 • Razvojem vrednot, identitete in kulturnih potencialov regije

 • Zagotovitvijo energetske samozadostnosti regije ter izboljšanjem stanja njene infrastrukturne opremljenosti

 • Zagotavljanjem lokalne (samo)oskrbe in dvigom ugleda kmetijstva

Podpirajo pa jo naslednji strateški cilji:

 • Strateški cilj 1: Razvoj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, temelječega na znanju, inovativnosti, podjetnosti, povezovanju in družbeni odgovornosti.
 • Strateški cilj 2: Povečanje preskrbe z zdravo, ekološko pridelano hrano iz lastnih virov.
 • Strateški cilj 3: Zagotovitev spodbudnega družbenega okolja, kjer vsi posamezniki stremijo k zdravju in v celoti razvijajo svoje potenciale.
 • Strateški cilj 4: Zagotovitev energetske samozadostnosti regije, izboljšanje stanja njene infrastrukturne opremljenosti ob varovanju njenih naravnih virov.
   

Regionalni razvojni program Pomurje 2014 2010 s prilogami (.zip)

Povzetek regionalnega razvojnega programa (.pdf)

Letna poročila o izvajanju Regionalnega razvojnega programa Pomurje 2014-2020

Letno poročilo RRP 2014-2020 za leto 2016

Letno poročilo RRP 2014-2020 za leto 2017

Letno poročilo RRP 2014-2020 za leto 2018

Letno poročilo RRP 2014-2020 za leto 2019

Letno poročilo RRP 2014-2020 za leto 2020

Letno poročilo RRP 2014-2020 za leto 2021

Dogovor za razvoj regije

Dogovor za razvoj regije je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje regionalni razvojni program regije, potrdita pa ga minister za regionalni razvoj in predsednik razvojnega sveta regije. Dogovor vključuje ključne regijske in sektorske projekte za premagovanje razvojnih ovir, ki se prvenstveno navezujejo na razvojno specializacijo regije ter vire financiranja za njihovo uresničevanje.

Aktualen dogovor vsebuje 16 najpomembnejših regijskih projektov s področja:

 • spodbujanja podjetništva (7 projektov poslovnih con in 1 projekt podpornega okolja - Podjetno nad izzive - PONI Pomurje),
 • regijskih kolesarskih povezav (6 projektov kolesarskih povezav) in
 • oskrbe z zdravo pitno vodo (2 projekta nadgradnje vodovodnega sistema).

Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije (2018)

Dopolnitev št. 1 k Dogovoru za razvoj Pomurske razvojne regije (julij 2020)

Dopolnitev št. 2 k Dogovoru za razvoj Pomurske razvojne regije (december 2020)


 

Bodite v koraku z novostmi:

Prijava
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem